Galeria zdjęć

Projekt pn. "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim",
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską.

GALERIA ZDJĘĆ


 

  • 1.08.2019 - Pojazd do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji
  • 15.05.2019 - Dni otwarte funduszy europejskich
  • 12.04.2018 - Podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Cel Projektu: poprawa jakości środowiska poprzez ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych i rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę.