Galeria

Projekt pn. "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim",
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską.

19.03.2020 r. - Mała Elektrownia Wodna

 

01.08.2019 r. - Pojazd do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody

 

15.05.2019 r. - Dni otwarte funduszy europejskich

 

12.04.2018 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Cel Projektu: poprawa jakości środowiska poprzez ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych i rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę.