ZGWK W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

sprawdz wode w swoim kranie


Nowoczesny

Ekologiczny

Z systemem odzysku wody


Wprowadziliśmy usługę płatności kartami płatniczymi!

Serdecznie zapraszamy

Oczyszczalnia ?ciek?w Tomasz?w Mazowiecki zdj?cie z drona
Dowiedz się więcej o projekcie

"Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim".Edukacja ekologiczna
- programy edukacyjne ZGWK w Tomaszowie Maz.

sprawdz wode w swoim kranie
Sprawdź jakość wody
w swoim kranie

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiących majątek Spółki.
Spółka prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Miasto Tomaszów zaopatrywane jest w wodę poprzez zakup hurtowy z ujęcia na rzece Pilicy eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi oraz z własnego ujęcia osiedlowego „Białobrzegi”.
Nieoczyszczone ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są bezpośrednio do biologicznej oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4.

Przyłącz się!

Obejrzyj film promocyjny Projektu "Modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego" i sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania na podłączenie!

Skorzystaj już dziś!

Jakość wody

Przyłącz się!

Edukacja ekologiczna

Miasto Tomaszów Mazowiecki zaopatrywane jest w wodę dzięki ujęciu na rzece Pilicy, eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi.
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, oferuje możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Wystawa Kubiki Edukacja Ekologiczna Tomaszów Mazowiecki
Zapoznaj się z naszymi działaniami na rzecz ochrony środowiska i promowania zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92