ZGWK W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Harmonogram

odbioru odpadów komunalnych

Wykaz ulic, których mieszkańcy mogą podłączać się do nowej sieci wod-kan

Wykaz ulic, których mieszkańcy mogą podłączać się do nowej sieci wod-kan

Wykaz ulic, których mieszkańcy mogą podłączać się do nowej sieci wod-kan

w ramach projektu pn. "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim"

Nowoczesny, ekologiczny
z systemem odzysku wody

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

programy edukacyjne ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim

previous arrow
next arrow
Slider
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiących majątek Spółki.
Spółka prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Miasto Tomaszów zaopatrywane jest w wodę poprzez zakup hurtowy z ujęcia na rzece Pilicy eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi oraz z własnego ujęcia osiedlowego „Białobrzegi”.
Nieoczyszczone ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są bezpośrednio do biologicznej oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4.

Obejrzyj film promocyjny Projektu "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno - ściekowej"

 

Odpady

Przyłącz się!

Edukacja ekologiczna

Od 1 października 2019 za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu nieruchomości zamieszkałych odpowiedzialny będzie ZGWK Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, oferuje możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Wystawa Kubiki Edukacja Ekologiczna Tomaszów Mazowiecki
Zapoznaj się z naszymi działaniami na rzecz ochrony środowiska i promowania zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92