Podpisanie umowy

Projekt pn. "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim",
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską.

17 mln zł na innowacyjne technologie. Umowa o dofinansowanie podpisana.

Zakład Gospodarki  Wodno-Kanalizacyjnej pozyskał środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”. W czwartek 12 kwietnia Prezes Zarządu ZGWK Błażej Spychalski, Zastępca Prezesa Zarządu ZGWK Tomasz Wenecki i Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda podpisali umowę o dofinansowanie w obecności Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko.

Dofinansowane działania nowego projektu obejmują: wsparcie finansowe wybudowanej już suszarni osadów ściekowych, budowę turbiny wodnej do odzysku energii, budowę 1 km kanalizacji sanitarnej oraz ok. 0,6 km sieci wodociągowej, a także zakup pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji. Dofinansowaniem objęty został także system GIS do monitoringu sieci. Na projekcie skorzystają przede wszystkim nowi użytkownicy sieci kanalizacyjnej, których będzie 201 osób. Tyle samo ma wynieść liczba tych, którzy skorzystają z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Działania na terenie Tomaszowa Mazowieckiego powinny zostać ukończone przed 2020 r. Inwestycja pochłonie 17,6 mln zł, przy czym wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie 8,6 mln zł.

 

Cel Projektu: poprawa jakości środowiska poprzez ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych i rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę.