Kontakt

Projekt pn. "Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim",
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską.

KONTAKT


Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z.o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

 

tel./fax: (44) 724 22 92 (wewnętrzny 102, 122, 124)

e-mail: sekretariat@zgwk.pl

www.zgwk.pl

 

NIP PL: 773-21-71-153    REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

XX Wydział KRS    Kapitał zakładowy: 86.289.000zł

 

Konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki

86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

Nasza lokalizacja:

Cel Projektu: poprawa jakości środowiska poprzez ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych i rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę.