EDUKACJA EKOLOGICZNA

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Edukacja ekologiczna

Kształtowanie trwałych postaw proekologicznych lokalnego społeczeństwa oraz indywidualnej odpowiedzialności tomaszowian za stan środowiska naturalnego – to cel edukacji ekologicznej, sukcesywnie realizowanej przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ZGWK chce ukształtować proekologiczny model społecznych zachowań, świadomego podejścia do tematu ochrony zasobów naturalnych we wszystkich sferach życia, a w szczególności oszczędnego gospodarowania wodą i ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Poprzez szereg wydarzeń, wystaw i akcji ZGWK stara się przybliżyć mieszkańcom aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska i konsekwencjami braku poszanowania dla niego. Zakład bierze także udział w wydarzeniach organizowanych przez Miasto Tomaszów Mazowiecki, starając się coraz bardziej poszerzać wiedzę i świadomość mieszkańców, w atrakcyjny i chwytliwy sposób.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92