PRZYŁĄCZ SIĘ!

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Przyłącz się!

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., stworzył możliwość przyłączenia Państwa nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji, na preferencyjnych zasadach, korzystając z szeregu ulg. Aby móc przyłączyć się do nowej kanalizacji należy: 1. Złożyć wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z kanalizacją ZGWK. Wniosek jest dostępny do pobrania na dole strony lub w siedzibie Spółki przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Maz. 2. Po złożeniu wniosku, w terminie 7 dni od daty złożenia, Wnioskodawca otrzyma bezpłatnie od ZGWK: a) warunki techniczne na wykonanie połączenia, b) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, c) Projekt Techniczny wykonania połączenia kanalizacyjnego. 3. W terminie 6 miesięcy od daty otrzymania Projektu Technicznego, Wnioskodawca na własny koszt powinien zrealizować połączenie. 4. Kolejnym krokiem jest wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Taką inwentaryzację wykonuje uprawniony geodeta. 5. Po wykonaniu połączenia i uzyskaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez właściciela nieruchomości, na podstawie zgłoszenia do ZGWK, pracownicy Wydziału Eksploatacji Sieci Spółki dokonają w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, odbioru technicznego wykonanego połączenia. Z czynności odbioru sporządzany jest Protokół Odbioru Technicznego. 6. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy z ZGWK w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. na świadczenie usług w zakresie odprowadzania ścieków. Trzeba wypełnić i podpisać wniosek, który wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Wydziale Eksploatacji Sieci naszej Spółki. Druki wniosku o zawarcie umowy można pobrać w siedzibie Spółki, lub na dole strony. Kompletna dokumentacja do podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odprowadzania ścieków składa się z następujących dokumentów:
  • Wypełniony i podpisany wniosek na zawarcie umowy;
  • Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją połączenia;
  • Protokół odbioru z wykonania połączenia;
  • Akt własności nieruchomości;
  • Dowód osobisty.
Załączniki do pobrania: Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza  >> Umowa na świadczenie usług w zakresie odprowadzania ścieków >>

Skontaktuj się z nami!

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

ul. Kępa 19   /   pokój nr. 4 i 5   /   tel. (44) 724 22 92, wew. 104 lub 105

Przyłącz się!

Obejrzyj film promocyjny Projektu "Modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego" i sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania na podłączenie!

Skorzystaj już dziś!

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92