OPŁATY

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Opłaty

Komunikat o taryfach.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodą i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w okresie 15.05.2018 r. – 14.05.2021 r. obowiązują następujące taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Wysokość opłat za 1m³ wody i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 15 maja 2018 r. do dnia 14 maja 2021 r.     (w złotych, netto/brutto) wynosi:

Cena brutto zawiera 8% podatek VAT.

Pliki do pobrania: komunikat taryfa 2021

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92