OPŁATY

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Opłaty

Komunikat o taryfach

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na podstawie decyzji WA.RZT.70.67.2023/6 z dnia 11.07.2023 r. informuje, że od dnia 12 sierpnia 2023 r. obowiązują następujące taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Wysokość opłat za 1m³ wody oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto/brutto) wynosi:

 

Wysokość opłat za 1m³ ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto/brutto) wynosi:

   

Cena brutto zawiera 8% podatek VAT.

Pliki do pobrania: komunikat taryfa 2023

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92