2015.05.10- Dni otwarte funduszy europejskich

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

10 Maj 2015

Dni otwarte funduszy europejskich

Promującą  zachowania  przyjazne  dla  środowiska,  ZGWK  w  2015  roku zrealizował cykl imprez edukacyjnych. Pierwszą z  nich były  Dni  Otwarte  Funduszy  Europejskich,  pn. “Fundusze Europejskie zmieniają Tomaszów Mazowiecki”, w dniu 10 maja 2015 zorganizowane na tomaszowskim Placu Kościuszki.

Podczas imprezy mieszkańcy miasta mogli  m.in. odwiedzić stoisko  firmowe  ZGWK  i  uzyskać szczegółowe informacje  nt. zakresu  realizowanej  inwestycji  oraz  preferencyjnych  warunków  przystąpienia do  projektu. Można było także  obejrzeć wystawę fotograficzną dokumentującą realizację kolejnych etapów inwestycji, zwiedzić teren nowo  budowanej oczyszczalni ścieków  przy ul. Henrykowskiej, wziąć udział w prezentacjach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ascenizacyjnego na  co  dzień  pracującego  przy  eksploatacji  urządzeń  wodno-kanalizacyjnych,  uczestniczyć w uroczystym podsumowaniu konkursu  plastycznego  promującego  ochronę  środowiska  naturalnego  wśród  dzieci  i  młodzieży  oraz  zdobywać wiedzę ekologiczną w trakcie  wspólnych zabaw. Celem imprezy było przekazanie informacji nt.:

  • wody jako czynnika warunkującego istnienie życia na Ziemi,
  • roli w życiu codziennym człowieka,
  • zanieczyszczeń wód, groźnych dla zdrowia i życia, spowodowanych agresywnym rozwojem cywilizacji i nieodpowiedzialnymi działaniami człowieka,
  • problemu i skutków malejących zasobów wody słodkiej i wody pitnej w przyrodzie,
  • konieczności oszczędnego gospodarowania wodą na co dzień i sugerowanie jak możemy to robić.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92