2015.06.13- “Przyłącz się!” – festyn rodzinny pt. “Zdrowo i sportowo z rodziną”

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

13 Czerwiec 2015

"Przyłącz się!" - Festyn rodzinny pt. "Zdrowo i sportowo z rodziną"

“Przyłącz się!” – to hasło, pod którym Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., 13 czerwca 2015 roku uczestniczył w  Festynie Rodzinnym “Zdrowo i Sportowo z Rodziną”, organizowanym przez Szkołę Podstawową   nr 7 na Ludwikowie.

W  ramach ogólnospołecznej edukacji ekologicznej promowano efekt ekologiczny unijnego projektu “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, realizowanego przez ZGWK. Zachęcano mieszkańców dzielnicy do przyłączania ich nieruchomości do nowo budowanej kanalizacji sanitarnej i informowano o efekcie ekologicznym realizowanej inwestycji. Dla zobrazowania groźnego problemu wykorzystywania malejących zasobów wód i ich nadmiernego zanieczyszczenia oraz wpływu tego zjawiska na nasze zdrowie i życie, ZGWK po raz kolejny udostępnił mieszkańcom Tomaszowa swoje “małe laboratorium”. Wszyscy ciekawi mogli zapoznać się z procesem oczyszczania miejskich ścieków, dowiedzieć się o sposobach racjonalnego gospodarowania wodą w życiu codziennym oraz kosztach społecznych i efektach ekonomicznych nieposzanowania środowiska naturalnego. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi lokalnego społeczeństwa na to jak bezcennym zasobem środowiska naturalnego jest woda oraz uświadomienie jak długą i kosztowną drogę musi przejść, zanim czysta pojawi się w naszych kranach.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92