2015.06.21- Urodziny dzielnicy w Białobrzegach – “Bądź EKO”

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

21 Czerwiec 2015

Urodziny dzielnicy w Białobrzegach - "Bądź EKO"

“Urodziny Dzielnicy” organizowane przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Historyczno Kulturalne “Dla Białobrzegów” z okazji 610-lecia Białobrzegów – dzielnicy Tomaszowa, były kolejną okazją do promocji efektu ekologicznego projektu ZGWK “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Wszyscy mieszkańcy dzielnicy Białobrzegi, zainteresowani przyłączeniem swej posesji  do miejskiej sieci kanalizacyjnej, mogli odwiedzić stoisko Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz.  Sp. z o.o. i złożyć wnioski o dofinansowanie budowy przyłączy. Korzystne warunki techniczne i finansowe, proponowane przez ZGWK, sprawiły że  w tym dniu wnioski o dofinansowanie złożyło  kilkudziesięciu mieszkańców dzielnicy. W ramach trwającej kampanii informacyjnej ZGWK, pt. “PRZYŁĄCZ SIĘ”, wszystkim uczestnikom zabawy rozdawano wodę mineralną i foldery informujące o potrzebie świadomego korzystania  z naturalnych zasobów środowiska naturalnego, racjonalnego gospodarowania wodą i ograniczania ilości wytwarzanych ścieków.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92