2015.06.2- II Tomaszowski Festiwal Ekologiczny “Rejs na czystą wyspę”

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

 2 Czerwiec 2015

II Tomaszowski Festiwal Ekologiczny pt. "Rejs na czystą wyspę".

O potrzebie ochrony środowiska naturalnego, globalnym problemie malejących zasobów wody słodkiej i pitnej oraz konieczności ich oszczędzania, informowano także w czasie II Tomaszowskiego Festiwalu Ekologicznego pt. “Rejs na Czystą Wyspę”, zorganizowanego 2 czerwca 2015 na Placu Kościuszki, gdzie swoje miasteczko ekologiczne miało ZGWK.

Tym razem uczestniczących w imprezie przedszkolaków i uczniów tomaszowskich szkół, zapraszano do mini laboratorium, w którym profesjonalna kadra laboratoryjna, na co dzień pracująca w tomaszowskiej Oczyszczalni Ścieków, wyjaśniła zjawiska zachodzące w środowisku wodno-ściekowym i demonstrowała proces oczyszczania ścieków. Dzieci zapoznały się ze sprzętem laboratoryjnym przeznaczonym do wykonywania analiz fizyko-chemicznych i oglądały pod mikroskopem mikroorganizmy, żyjące w ściekach na różnych etapach procesu ich oczyszczania. Zabawę edukacyjną zwieńczył konkurs “Trzy życzenia do złotej rybki”, dotyczący ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód. Trzej nagrodzeni laureaci konkursu otrzymali od ZGWK akwaria ze złotymi rybkami, a wszyscy uczestnicy imprezy ulotki i foldery edukacyjne, zachęcające do poszanowania całego środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania wodą.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92