2015.08.31- VIII Piknik Organizacji Pozarządowych Lokalni Niebanalni, pt. “Wodny Świat”

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

31 Sierpień 2015

VIII Piknik Organizacji Pozarządowych "Lokalni niebanalni", pt. "Wodny świat".

W sposób niezwykle widowiskowy i merytoryczny ZGWK uczestniczył w VIII Pikniku Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI, pt. “WODNY ŚWIAT”, 31 sierpnia 2016.

Na stoisku firmowym pracownicy spółki udzielali informacji nt. realizowanego projektu pn. “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” oraz zachęcali tomaszowian do przyłączania ich nieruchomości do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej. Atrakcją imprezy były firmowe maskotki ZGWK – niebieskie kropelki, promujące efekt ekologiczny projektu i kolportujące wśród uczestników imprezy foldery edukacyjne mówiące o potrzebie oszczędnego gospodarowania wodą oraz ochronie wód przed zanieczyszczeniami. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych cieszyła się ogólnodostępna wystawa kilkunastu tablic edukacyjnych, które w ramach współpracy udostępnił firmie Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”. W ten profesjonalny, przyjazny i poruszający wyobraźnię sposób, przekazywano unikalną wiedzę nt. przyczyn malejących zasobów wody słodkiej, coraz trudniejszej dostępności wody pitnej oraz lokalnego i globalnego zagrożenia z tego tytułu. Uczono jak w sposób odpowiedzialny i racjonalny traktować zasoby środowiska naturalnego, by chronić zasoby wody i efektywnie przyczyniać się do neutralizacji zagrożeń.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92