2015.09.1- ZGWK uczy jak oszczędzać wodę

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

         994

1 Wrzesień 2015

ZGWK uczy jak oszczędzać wodę.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. wykorzystuje każdą dostępną formę promocji ekologicznych zachowań oraz sukcesywnie stara się je utrwalać wśród tomaszowian.

Tym razem najbardziej potrzebujący uczniowie tomaszowskich szkół podstawowych otrzymali od ZGWK i prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego 3 tysiące sztuk zeszytów szkolnych, zawierających treści z zakresu edukacji ekologicznej, dotyczącej zmniejszania codziennego zużycia wody i ograniczania ilości wytwarzanych ścieków. W ten sposób samorząd miasta i nasza firma profesjonalnie zajmująca się dostarczaniem wody dla tomaszowian i oczyszczaniem ścieków komunalnych, wpisują się w ogólnospołeczną kampanię informującą o problemach wynikających z malejących zasobów wody słodkiej i wody pitnej w przyrodzie oraz bardzo kosztownych i coraz trudniejszych sposobach jej oczyszczania, tak w skali lokalnej jak i globalnej.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92