EDUKACJA EKOLOGICZNA 2017

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Edukacja ekologiczna 2017

"Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, wtedy wszystko lepiej zrozumiesz".

Albert Einstein

Kropelka ZGWK Tomaszów Mazowiecki

Poznaj nasze działania na rzecz wspólnego dobra

- środowiska naturalnego!

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92