2017.02.2- Komisja Środowiska Senatu RP

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

2 Luty 2017

Posiedzenie seminaryjne Komisji Środowiska Senatu RP

Posiedzenie seminaryjne Komisji Środowiska Senatu RP, pt.: “Wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych jako źródła energii i pozyskiwania surowców dla ograniczenia zmian klimatycznych”

27 stycznia 2017 r. wpłynęło do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz., zaproszenie na posiedzenie seminaryjne Komisji Środowiska Senatu RP. W posiedzeniu Komisji, która odbyła się 7 lutego 2017 r. o godzinie 10:30 w Sali 217 budynku Senatu RP,  udział wzięli Prezes Zarządu ZGWK Pani Maria Chilińska i Główny Księgowy Pan Zdzisław Wojtkiewicz. Komisja Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dyskutowała o oczyszczalniach ścieków jako „nowym źródle zasobów i energii”. Obok przedstawicieli Senatu, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Najwyższej Izby Kontroli, uczestnictwo w posiedzeniu wzięło około osiemdziesięciu specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką oczyszczania ścieków. Humanistyczny kontekst poruszanej problematyki przedstawił Bernard Margueritte (Prezydent Światowej Organizacji Mediów). Wystąpienia koncentrowały się wokół wdrożenia zasad „gospodarki cyrkulacyjnej w branży wodno-ściekowo-osadowej” w Polsce. Ocenę szans i wyzwań oraz osiągniętych sukcesów w tym zakresie w naszym kraju zawarli w swoich wystąpieniach dwaj znakomici prelegenci: prof. dr hab. inż. Marek Gromiec (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania/ Politechnika Warszawska) oraz prof. dr hab., dr h.c. January Bień (Politechnika Częstochowska). Dr inż. Tadeusz Rzepecki (Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”) opisał instalację technologiczną w oczyszczalni ścieków w Tarnowie, opartą o proces hydrolizy termicznej, do obróbki osadów ściekowych, pozwalającą między innymi na zwiększenie wydajności produkcji biogazu z tego rodzaju odpadów. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii w Rzeszowie została scharakteryzowana przez Grzegorza Gilewicza (Dyrektor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrociepłownia Rzeszów). Retransmisja wszystkich wystąpień wraz z dyskusją jest udostępniona pod linkiem https://av8.senat.pl/9KS461
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92