2023.03.21 – Wizytacja ZSP nr 3 na oczyszczalni ścieków

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

21 Marzec 2023

Wizytacja ZSP nr3 na oczyszczalni

Wizytacja ZSP nr 3 na oczyszczalni ścieków.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92