2023.03.28 – Targi pracy

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

28 Marzec 2023

Targi pracy

V Targi pracy i edukacji.

Targi pracy i edukacji w powiecie tomaszowskim, co roku przyciągają tłumy chętnych młodych ludzi i dorosłych zainteresowanych kształceniem i karierą zawodową. Targi odbyły się 28 marca, w godzinach 9.00 – 13.00, w hali sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Legionów 47. Wydarzenie skierowane było do osób bezrobotnych poszukujących pracy, młodzieży szkolnej i absolwentów planujących przyszłość zawodową, uczniów szkół podstawowych, którzy stoją przed wyborem szkoły średniej, a także osób, które chcą zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Osoby poszukujące pracy, młodzież szkolna i absolwenci, a także uczniowie szkół podstawowych, którzy wkrótce będą dokonywać wyboru szkoły średniej, mogły skorzystać z bogatej oferty przygotowanej przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o. Spółka oferowała pracę w obszarze:
  • eksploatacji i infrastruktury wod-kan,
  • technologii oczyszczalni ścieków,
  • finansów spółki,
  • projektów inwestycyjnych.
Zakład Gospodarko Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, w trosce o wszystkich Klientów stale podwyższa standardy i efektywność swojego działania, dbając o coraz lepszą jakość wody oraz o wysoki poziom świadczonych usług. W tym celu Spółka przy pomocy wyspecjalizowanej kadry wprowadza nowoczesne technologie i rozwiązania, realizując na szeroką skalę zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi.  
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92