2023.04.24 – ZSP w Smardzewicach na oczyszczalni ścieków

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

24 Kwiecień 2023

ZSP w Smardzewicach

Wizytacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach na oczyszczalni ścieków.

24 kwietnia uczniowie klas szóstych uczestniczyli w wycieczce do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim. Uczniowie mieli możliwość zaobserwowania i poznania wszystkich etapów oczyszczania ścieków od momentu ich wpłynięcia do oczyszczalni, aż do końcowego etapu oczyszczania – uzyskania czystej wody zasilającej pobliską rzekę Pilicę. Oczyszczanie ścieków stanowi ważny etap w przywracaniu wód do naturalnej czystości. ,,Zainwestuj w naszą planetę” – to znaczy również ucz się oszczędnego gospodarowania wodą, by mogły z niej korzystać przyszłe pokolenia ludzi.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92