O NAS

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

O nas

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

logo.cdr

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

tel./fax 044 – 724- 22- 92

NIP PL 773-21-71-153 REGON 590761733
KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
XX Wydział KRS, Kapitał zakł.: 87.489.000,00 zł
Konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki
86 1240 3145 1111 0000 2786 0214
 
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92