ODPADY

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Odpady komunalne

ul. Henrykowska 2/4, tel. (44) 725 03 20

                                        785 070 023

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92