2019.04.1- Kocham Tomaszów nr 1

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Kocham Tomaszów

1 Kwiecień 2019

ZGWK odbierze odpady komunalne od mieszkańców?

Kocham Tomaszów – Informacje z życia miasta w wydaniu nr 1 z kwietnia 2019 r. opublikował artykuł, w którym opisuje temat możliwości zajęcia się przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.  Taką decyzję na wniosek prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko, jednogłośnie podjęli radni Rady Miejskiej. W trakcie sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 21 marca, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, dzięki której spółka będzie mogła realizować nowe zadania polegające m.in. na zbieraniu, transporcie, zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta. Urząd Miasta już od dłuższego czasu stara się o budowę własnego systemu gospodarowania odpadami. Chodzi o Regionalna Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. – “Samo odbieranie odpadów, o ile prowadzone jest zgodnie z prawem, nie jest opłacalne. Dochodowe jest natomiast ich przetwarzanie. Najbliższa instalacja zlokalizowana jest 40 kilometrów od naszego miasta, a więc blisko 100 kilometrów w obie strony. To ponosi koszty. W ubiegłej kadencji wystąpiliśmy do Zarządu Województwa Łódzkiego z wnioskiem o wprowadzenie zmian w wojewódzkim planie gospodarowania odpadami. Przez rok nie doczekaliśmy się odpowiedzi. W międzyczasie zmieniła się ustawa i złożyliśmy ponownie wniosek. Teraz jesteśmy na dobrej drodze, by RIPOK powstał w naszym mieście” – mówi Marcin Witko, Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. Obecnie odpady komunalne od mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego odbiera spółka akcyjna ENERIS Surowce, z którą umowa obowiązuje do końca kwietnia 2019 roku. do nowego przetargu przystąpił tylko jeden podmiot – ENERIS Surowce SA. Firma za odbiór odpadów przez 20 miesięcy zaproponowała cenę ponad 22 mln zł, co wiązałoby się ze zwiększeniem opłaty za odpady segregowane z 9 do 22 zł miesięcznie od osoby. Dlatego prezydent Marcin Witko zaproponował radnym, by odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajął się Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. W rezultacie radni jednogłośnie odrzucili zaproponowane podwyżki opłat. Przygotowanie ZGWK do nowego zadania potrwa około 6 miesięcy, dlatego od maja 2019 roku odpady komunalne od mieszkańców miasta odbierze firma wyłoniona w ramach negocjacji. Wtedy poznamy nowe – tymczasowe stawki za odpady segregowane i niesegregowane.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92