2019.09.20- naszemiasto.pl

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

naszemiasto.pl

20 wrzesień 2019

“Śmieci odbierze spółka miejska. Będzie nowy pojemnik”.

Gazeta “Nasze Miasto” wydanie z  20 września zamieściło artykuł pt. “Śmieci odbierze spółka miejska. Będzie nowy pojemnik”. Zgodnie z zapowiedziami 1 października odbiorem śmieci od tomaszowian zajmie się Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. Poza zupełnie nowymi pojazdami specjalistycznymi spełniającymi normy spalin EURO6, generującymi mniej hałasu i trujących wyziewów, na osiedlach w zabudowie wielolokalowej pojawi się pojemnik koloru brązowego na odpady biodegradowalne. Spółka przeprowadziła przetargi na dostawę siedmiu nowych pojazdów do odbioru i transportu odpadów komunalnych, dostawę pojemników, kontenerów i worków na odpady oraz zakup oprogramowania i urządzeń służących do monitorowania pojazdów realizujących odbiór odpadów na terenie miasta. Wartość inwestycji, na które zostały już podpisane umowy z wykonawcami przekracza kwotę 5,5 mln zł. “Spółka dodatkowo podejmie działania edukacyjno-informacyjne wpisujące się w program ochrony środowiska prowadzony przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki” – mówi Maria Chilińska prezes ZGWK. 1 października zmianie ulegnie lokalizacja PSZOKa, będzie on prowadzony samodzielnie przez miasto Tomaszów Mazowiecki przy ul. Warszawskiej 119 (na terenie ZDIUM). Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane będą z terenów zamieszkałych nieruchomości w każdej ilości z częstotliwością od 1 kwietnia do 31 października: raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, co najmniej raz w tygodniu z budynków wielolokalowych. Od 1 listopada do 31 marca raz na miesiąc z zabudowy jednorodzinnej; co najmniej raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych. od 1 stycznia 2020 roku odbierane też będą oddzielnie frakcje popiołu raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej oraz co najmniej raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych.  
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92