24.09.2019 – Kocham Tomaszów nr 3

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Kocham Tomaszów nr 3

24 Wrzesień 2019

“Odpady w zmienionej szacie”.

Tomaszowska gazeta Kocham Tomaszów – Informacje z życia miasta w swoim wydaniu z 24 września 2019, zamieściła artykuł  pt.: “Odpady w zmienionej szacie”. Od 1 października odbiór odpadów komunalnych przejmuje Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. W dalszej części artykułu możemy przeczytać, że poza nowymi pojazdami specjalistycznymi spełniającymi normy spalin EURO 6, generującymi mniej hałasu i trujących wyziewów, na naszych osiedlach w zabudowie wielolokalowej pojawi się pojemnik koloru brązowego na odpady biodegradowalne. Spółka przeprowadziła przetargi na dostawę siedmiu nowych pojazdów do odbioru i transportu odpadów komunalnych, dostawę pojemników, kontenerów i worków na odpady i zakup oprogramowania oraz urządzeń służących do monitorowania pojazdów realizujących odbiór odpadów na terenie miasta. Podejmowane są działania związane z przygotowaniem inwestycji dotyczących gospodarki odpadów komunalnych we własnym zakresie. Spółka prowadzi jednocześnie działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji. – “Podejmujemy także działania edukacyjno-informacyjne wpisujące się w program ochrony środowiska prowadzony przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki”mówi Maria Chilińska prezes ZGWK. Od 1 października PSZOK będzie prowadzony samodzielnie przez miasto przy ulicy Warszawskiej 119 (na terenie ZDIUM). Podobnie jak w latach poprzednich do PSZOKA będzie można oddawać tzw. odpady problemowe, takie jak: gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny czy zużyte opony. PSZOK będzie dostępny dla mieszkańców od poniedziałku di piątku w godzinach od 7 do 15. Kolejną propozycją dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami będzie także zmiana systemu odbioru odpadów biodegradowalnych. Począwszy od 1 października br. bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane będą z terenu zamieszkałych nieruchomości w każdej ilości z częstotliwością: od 1 kwietnia do 31 października: – raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu z budynków wielolokalowych. od 1 listopada do 31 marca: – raz na miesiąc z zabudowy jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych. Od 1 stycznia 2020 r. będą odbierane oddzielnie frakcje popiołu z częstotliwością odpowiednio: raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej oraz co najmniej raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych.

“Będą czyścić kanalizację… i odzyskiwać wodę”.

Drugi artykuł opisuje nowy zakup Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, którym jest specjalistyczny pojazd do dynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody. Inwestycja był możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W procesie czyszczenia kanalizacji duża ilość wody wtłaczana jest pod dużym ciśnieniem, następnie ścieki wraz z zanieczyszczeniami są wysysane pod ciśnieniem do zbiornika pojazdu. W zbiorniku dzięki zastosowaniu kilkustopniowego systemu oczyszczania, zanieczyszczenia są odseparowywane, a odzyskana woda ponownie wykorzystana do dalszej pracy przy czyszczeniu i płukaniu sieci kanalizacyjnej. To nowoczesne rozwiązanie minimalizuje koszty przemieszczania się pojazdu (w tym np. zużycia paliwa) czy też koszty związane ze zużyciem wody oraz ogranicza emisje spalin i hałasu. – “System odzysku wody prowadzi również m.in. do oszczędności zasobów wody pitnej. Zmniejsza zagrożenie dla środowiska, przeciwdziała również przedostawaniu się zanieczyszczeń do Zalewu Sulejowskiego i reguluje stosunki wodne w glebie poprzez oczyszczanie i eliminowanie zanieczyszczeń z sieci. Inwestujemy cały czas w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania”. – mówi prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko. – “Samochód dodatkowo będzie także wykorzystywany do czyszczenia przepompowni i tłoczni ścieków zlokalizowanych na terenie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Pozwoli na czyszczenie, mycie i udrażnianie kanałów o średnicy od 50 mm do 1800 mm. Przystosowany jest także do pracy w okresie zimowym, do temperatury ujemnej co najmniej -10°C”. – dodaje prezes ZGWK Pani Maria CHILIŃSKA.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92