2020.02.24- Jak segregować odpady. Edukacja w przedszkolu nr 11

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

24 luty 2020 r.

Jak segregować odpady. Edukacja ekologiczna w Przedszkolu nr 11

Jak segregować odpady. Edukacja ekologiczna w Przedszkolu nr 11.

Dnia 24 lutego 2020 pracownicy Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przeprowadzili spotkanie edukacyjne z najmłodszymi mieszkańcami miasta – przedszkolakami. W pięknej scenerii przygotowanej zarówno przez Przedszkole jak i Spółkę, pracownicy ZGWiK opowiedzieli o swojej pracy i jej kulisach, o jej znaczeniu dla mieszkańców oraz wpływie na środowisko. Młodzi podopieczni dowiedzieli się również jak wielkie znaczenie ma selektywne zbieranie odpadów w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym oraz technologicznym, przy czym wykazywali się wielką aktywnością i zainteresowaniem w kwestii kolorystyki worków i pojemników, przeznaczenia poszczególnych odpadów oraz recyklingu. Dzieciaki miały okazję wspólnie z maskotką Spółki Kropelką spróbować swoich sił samodzielnie w segregacji przykładowych odpadów. Szczególne zainteresowanie wzbudziła praca ładowaczy, a pracownika odbierającego odpady segregowane dzieci mianowały „segregarzem” 😊. W celu przekazania wiedzy w jak najbardziej przystępny sposób dla wieku przedszkolaków, pracownicy Spółki przygotowali dwie bajki dotyczące gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska, dzięki której możemy liczyć na lepsze jutro. Spotkanie zakończyło się rozdaniem gadżetów ekologicznych w postaci ulotek, worków, balonów, słodyczy i innych materiałów promujących oszczędzanie zasobów naturalnych.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92