Pszok

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Punkt Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych

ul. Henrykowska 2/4, tel. 607 427 976

Czym jest PSZOK?

PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przeznaczony dla mieszkańców chcących bezpłatnie pozbyć się problematycznych odpadów. Można tam oddać między innymi zużyte meble, opony, gruz, tworzywa poremontowe, elektronikę i wiele innych odpadów segregowanych.

Dlaczego PSZOK?

Celem nadrzędnym jest ekologia i edukacja ekologiczna. Selektywnie przekazane i zebrane odpady mają szansę na drugie życie lub przetworzenie w surowiec, który można wykorzystać ponownie. Zbiórka takich odpadów znacznie zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia nimi lasów. Co więcej, nowy PSZOK oferuje Punkt Napraw, gdzie zużyte rzeczy mogą zostać przygotowane do ponownego użycia i przekazane potrzebującym. Punkt selektywnej zbiórki powstaje przede wszystkim z myślą o mieszkańcach ponoszących opłatę za odbiór odpadów i ma na celu zwiększenie zakresu oferowanych usług, dając mieszkańcom możliwość nieodpłatnego przekazania odpadów, których zwykle nie wytwarzamy na co dzień. Oczywiście PSZOK przyjmuje również takie odpady jak papier, plastik, szkło czy odpady biodegradowalne. Przekazanie odpadów zebranych selektywnie przyczynia się również do zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, czyli opłat jakie ponosimy za ich odbiór.

Gdzie znajduje się nowy PSZOK?

Tomaszów Mazowiecki, ulica Henrykowska 2/4 (zjazd z ulicy Spalskiej w stronę oczyszczalni)

Kiedy funkcjonuje PSZOK?

- poniedziałek: nieczynne,

- wtorek: 7:30 – 15:00,

- środa: 7:30 – 15:00,

- czwartek: 7:30 – 15:00,

- piątek: 10:30 – 18:00,

- sobota: 9:00 – 14:00 (czynne w II i IV sobotę miesiąca).

Jaki jest kontakt do PSZOKa?

nr telefonu: 607 427 976 / e-mail: pszok@zgwk.pl

Wyciąg z regulaminu Punktu selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92