2018.04.20- Tomaszowski Informator Tygodniowy nr 16

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Tomaszowski Informator Tygodniowy

20 Kwiecień 2018

“Dotacja na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków”.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej pozyskał potężną 8-milionową dotację z Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu “Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”. W czwartek 12 kwietnia prezes ZGWK Błażej Spychalski i jego zastępca Tomasz Wenecki podpisali z prezesem NFOŚiGW Kazimierzem Kujdą umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych. W spotkaniu w Warszawie uczestniczył prezydent miasta Marcin Witko. Inwestycja pochłonie ok. 17,6 mln zł. Pozostałe 9 milionów to wkład własny spółki. Dofinansowana została budowa suszarni osadów ściekowych, instalacja turbiny wodnej do odzysku energii elektrycznej, budowa 1km kanalizacji sanitarnej oraz ok. 0,6km sieci wodociągowej, a także zakup pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji. Dotacja obejmuje też zakup systemu GIS do monitoringu sieci. – “projekt uzupełnia potężną inwestycję wartości ponad 200mln zł, którą ZGWK zakończył przed dwoma laty” mówi prezes Spychalski. – “Suszarnia osadów zamyka proces technologiczny i spowoduje, że uciążliwość oczyszczalni pod względem fetoru będzie znacznie mniejsza. Na rozbudowie sieci kanalizacyjnej we wschodnim Ludwikowie skorzystają nowi użytkownicy, czyli około 200 osób. Tyle samo ma wynieść liczba tych, którzy skorzystają z ulepszonego oczyszczania ścieków. Turbina wodna to element innowacyjny w naszym zadaniu, który przyniesie oszczędności w zużyciu energii”. Znaczna część inwestycji jest już zrealizowana. Od dawna gotowa jest suszarnia osadów ściekowych z możliwością płynnej regulacji wydajności w zakresie od 40 do 100%. System musi działać co najmniej 8000 godzin rocznie. Instalacja zapewnia jednoczesne suszenie osadów pochodzących z różnych oczyszczalni w powiecie o różnym składzie oraz różnej zawartości suchej masy. W trakcie procesu możliwy jest kilkunastuprocentowy odzysk ciepła. W czasie pracy suszarni utrzymywane jest w niej podciśnienie, co zapobiega powstawaniu odorów i emisji zanieczyszczeń. Jest to nowoczesna technologia, która pozwala uzyskać osady bezpieczne dla ludzi i środowiska, a która może być wykorzystana energetycznie i przyrodniczo. Jak mówi prezes Spychalski, wartość tej części inwestycji  wyceniono na ponad 10 mln zł. Budowa małej elektrowni wodnej to nowy element technologiczny oczyszczalni w Tomaszowie. Turbina będzie produkowała energię elektryczną z niekonwencjonalnego źródła energii, jakim są zasoby odprowadzanych w sposób grawitacyjny oczyszczanych ścieków. Powstanie nad Pilicą, przy końcu kolektora odprowadzającego. Energia potencjalna wody wynikająca ze znacznej różnicy wysokości między oczyszczalnią a punktem zrzutu oczyszczonych ścieków do rzeki będzie zamieniana na prąd i doprowadzana do istniejącej infrastruktury energetycznej spółki. Obecnie trwa budowa sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w ominiętej wcześniej części Ludwikowa, czyli po prawej stronie ulicy Robotniczej, jadąc od Niebieskich Źródeł. Wodociąg i kanalizacja będą w ulicach: Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarskiej, Kopalnej i Sypkiej. Przetarg na realizację zadania wygrała w ubiegłym roku firma Binstal Bożeny Tchórz, która zaproponowała 660.543,21 zł. Jedyny konkurent był dwukrotnie droższy. W myśl założeń przetargowych, inwestycja powinna być gotowa do 30 marca, ale z powodu przedłużającej się zimy wystąpiły pewne opóźnienia i termin oddania zmieniono na koniec maja. Równolegle rozpoczęła się budowa przyłączy do gospodarstw. Drogim zadaniem jest też zakup specjalistycznego pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody. Samochód ma mieć najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne w zakresie recyklingu. Będzie możliwość ciśnieniowego udrożniania rurociągów kanalizacji sanitarnej. W procesie takiego czyszczenia woda pod dużym ciśnieniem jest wtłaczana do sieci, a następnie ścieki wraz z zanieczyszczeniami są wysysane przez podciśnienie do zbiornika urządzenia. W zbiorniku jest kilkunastostopniowy system filtrów, w którym zanieczyszczenia są odseparowywane, a odzyskana woda ponownie wykorzystywana do dalszej pracy. System Informacji Geograficznej (GIS – ang. Geographic Information System) jest narzędziem, które pomoże ZGWK w zarządzaniu usługami wodno-kanalizacyjnymi. Przedsiębiorstwo użyje tej technologii do zintegrowania wszystkich rodzajów informacji i aplikacji z geograficznymi komponentami w jeden spójny system. W trakcie podejmowania decyzji o modernizacji i projektowaniu nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, GIS będzie wykorzystywany do analizowania informacji powiązanych z projektami, pozwoleniami oraz pracami konstrukcyjnymi administratorów poszczególnych sieci. Spółka wykorzysta GIS także do usprawnienia codziennych operacji i do zarządzania swoim majątkiem. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92