2018.12.14- Tomaszowski Informator Tygodniowy

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Tomaszowski Informator Tygodniowy

14 Grudzień 2018

Woda i ścieki nie drożeją.

Tomaszowski Informator Tygodniowy w numerze 50 z 14 grudnia 2018 r. zamieścił artykuł na stronie 2 pt.: “Woda i ścieki nie drożeją”. Od 1 stycznia 2019r. w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie będą obowiązywać te same taryfy na dostarczanie wody oraz odbiór ścieków komunalnych, które ustalono w 2017 r. ZGWK nie produkuje wody (nie uzdatnia jej), lecz kupuje z Zakładu Produkcji Wody w Tomaszowie, który jest częścią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. W taryfie musi być uwzględniony faktyczny koszt zakupu wody. Prezes ZGWK Maria Chilińska poinformowała Tomaszowski Informator Tygodniowy, że obecnie trwają analizy kosztów, a dalsze kroki będą zależne od bilansu spółki. ZGWK prowadzi gospodarkę ekonomiczną ukierunkowaną na ograniczanie wszystkich możliwych kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i ilości usług na poziomie zgodnym z ustawą. Z tego względu przedłużenie okresu obowiązywania aktualnych cen i stawek opłat nie stanowi zagrożenia dla kondycji finansowej firmy. Jest to też nowość w ustalaniu i zatwierdzaniu taryf. Do ubiegłego roku ceny wody i ścieków ustalały przedsiębiorstwa zajmujące się tym działem gospodarki komunalnej, a zatwierdzały samorządy. Ustawa z lipca 2017 r. Prawo wodne powołała do życia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 1 stycznia 2018 r. są centralnym regulatorem cen. Zdaniem ustawodawcy interesy klientów są teraz lepiej chronione, bo ktoś czuwa nad wysokością opłat za wodę i ścieki. Tomaszowski ZGWK do 12 marca musiał złożyć wniosek o zatwierdzenie taryf na dostarczanie wody i odbiór ścieków, który został zatwierdzony w końcu kwietnia. Regulator nie zaingerował w ceny. Ewentualne zmiany będą więc dokonywane na początku wiosny.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92