2019.05.14- Forum Przedsiębiorczości

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Forum Przedsiębiorczości

14 Maj 2019

“Innowacyjność i ekologia”.

Prestiżowy dziennik społeczno-gospodarczy “Forum przedsiębiorczości” w wydaniu drugim z 14 maja 2019 r. opublikował artykuł pt.: “Innowacyjność i ekologia”. ZGWK spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim to jasny punkt na mapie proekologicznych spółek komunalnych. Działa skrupulatnie i konsekwentnie spełnia swoje podstawowe zadania, wychodząc naprzeciw kolejnym wyzwaniom. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. to niewątpliwie jedna z najbardziej innowacyjnych spółek komunalnych w Polsce, która skutecznie i konsekwentnie wykorzystuje środki zewnętrzne do wprowadzania innowacyjności w codzienną pracę. – “Maj jest wyjątkowo dobrym czasem do rozmów o naszej spółce. Tematem wiodącym w tym miesiącu jest Unia Europejska. Dla nas programy oparte na funduszach unijnych są furtką, a właściwie szeroko otwartymi drzwiami do tworzenia nowoczesnej spółki, ukierunkowanej na ekologię i innowacyjność. Zrealizowany, przeszło dwustumilionowy projekt, pozwala na zarządzanie nowoczesną oczyszczalnią ścieków, w której przebiegiem poszczególnych procesów technologicznych zachodzących w reaktorach biologicznych kieruje inteligentny, w pełni automatyczny układ sterowania – dobierający najbardziej optymalne parametry technologiczne. Realizacja nowego projektu to między innymi wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej pozwalającego monitorować na bieżąco stan sieci dystrybucyjnych.” – mówi Maria Chilińska, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. Cywilizacyjny postęp technologiczny, troska o środowisko przyrodnicze, a także stale pogłębiająca się świadomość społeczeństwa dotycząca produkcji energii ze źródeł odnawialnych stały się powodem podjęcia decyzji o budowie turbiny wodnej do odzysku energii. Mini elektrownia już w tym roku będzie elementem technologicznym odprowadzania oczyszczonych ścieków. Spółka jako lider Klastra Energii Tomaszów jest ukierunkowana na działania, które będą skutkowały zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.Działania na rzecz ekologii to także przygotowywanie firmy do podjęcia nowego zadania jakim jest gospodarowanie odpadami. – “Nasza przyszłość to wprowadzanie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w obszarze wody, ścieków, energii i odpadów oraz starania o pozyskanie bezzwrotnych form ich finansowania. Ma to na celu zwiększenie komfortu życia Tomaszowian – dodaje prezes M. Chilińska.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92