2019.12.16- Kocham Tomaszów nr 4

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Kocham Tomaszów nr 4 - Informacje z życia miasta

16 Grudzień 2019

„Jestem EKO segreguję!” oraz “Zdobądź dofinansowanie-podłącz się do kanalizacji”.

“Kocham Tomaszów – Informacje z życia miasta” w wydaniu z 16 grudnia opublikował dwa artykuły, pt.: “Jestem EKO segreguję!” oraz “Zdobądź dofinansowanie – podłącz się do kanalizacji”. Artykuł pt.: “Jestem EKO segreguję!” opisuje wszelkie potrzebne informacje na temat zasad segregacji odpadów komunalnych. Wraz z nowelizowaną ustawą “śmieciową” wszedł w życie obowiązek segregacji. Podczas listopadowej sesji radni miejscy podjęli szereg uchwał dostosowujących przepisy lokalne do nowych wytycznych. Każdy, kto nie będzie segregował śmieci, będzie musiał płacić podwójną stawkę za odpad – niewykluczone też, że w przypadku braku odpowiedniego poziomu segregacji sankcje te zostaną podniesione do czterokrotności. W artykule pt. “Zdobądź dofinansowanie – podłącz się do kanalizacji” możemy przeczytać, że Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ogłasza 4 nabór wniosków o podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z dofinansowaniem w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi. Uprawnionymi wnioskodawcami są właściciele lub użytkownicy wieczyści danych nieruchomości zabudowanych budynkami, które będą podłączone do kanalizacji sanitarnej, posiadający prawo do dysponowania podłączonymi nieruchomościami. Uczestnikiem programu może być tylko osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym.Uczestnik programu może skorzystać z dofinansowania, w formie dotacji, na wykonanie jednego podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości:
  • do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z zastrzeżeniem zapisów z pkt 2;
  • którego jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego nie może przekroczyć kwoty 2.500 zł netto/1 RLM.
Termin i miejsce składania wniosków: od 1.12.2019r. do 31.01.2020r., poniedziałek-piątek w godz. 8-15 siedziba ZGWK, ul. Kępa 19, pok. nr 5. Wzór wniosku oraz regulamin dotyczący wykonania i warunków finansowania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej jest dostępny w siedzibie spółki przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92