2020.06.26- Wodociągi Polskie nr 24

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Wodociągi Polskie nr 24

26 Czerwiec 2020

“Małe jest piękne”

Kwartalnik Wodociągi Polskie w wydaniu czerwcowym opublikował artykuł pt.: “Małe jest piękne”, opisujący zrealizowaną inwestycję Małej Elektrowni Wodnej, przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Dzisiaj w oczyszczalni ścieków nie wystarcza już zadowolić się dobrą nowoczesną technologią i akceptowanym poziomem cenowym świadczonej usługi. Jednym z celów Strategii Europy 2020 jest generowanie co najmniej 20% zużywanej energii ze źródeł odnawialnych, czyli zastąpienie energii paliw konwencjonalnych. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, realizując projekt z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zbudował małą elektrownię wodną. Powstała turbina wodna do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni produkuje energię elektryczną z niekonwencjonalnego źródła energii, jakim są zasoby wodno-energetyczne odprowadzanych w sposób grawitacyjny oczyszczonych ścieków, niesionych przez kolektor odprowadzający. Energia potencjalna wody zgromadzona poprzez istnienie znacznej różnicy wysokości między źródłem zrzutu a ujściem oczyszczonych ścieków do rzeki zamieniana jest na prąd elektryczny i doprowadzana do istniejącej infrastruktury energetycznej za pomocą przyłącza elektroenergetycznego. – “Wykorzystanie energii kinetycznej wody wpisuje się więc w politykę zrównoważonego rozwoju UE oraz politykę energetyczną Polski, a do tego wykorzystanie takiej energii jest dużo mniej inwazyjne dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych. Turbina jest dodatkowym źródłem energii zasilającym obiekty oczyszczalni i umożliwia zabezpieczenie płynności dostaw energii w przypadku przerw w dostawie od innych dostawców”tłumaczy Maria Chilińska, prezes Zarządu ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim. Dodatkowo posiadanie kanału zasilającego małą elektrownię wodną, powiązanego z istniejącym kanałem odprowadzającym ścieki, ułatwia spółce zarządzanie zrzutem ścieków z oczyszczalni. – “Inwestycja zmniejsza emisję CO2 do atmosfery o ok. 10,57 ton rocznie”dodaje M. Chilińska.    
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92