2020.07.15- Wodociągi Polskie nr.12

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Wodociągi Polskie nr 12

Lipiec 2020

“Nadszedł czas dobrych przykładów”

Branżowy kwartalnik “Wodociągi Polskie” w lipcowym wydaniu opublikował rozmowę z Marią Chilińską, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. Redaktor kwartalnika pani Anna Lembicz porusza kwestie widma suszy  jakie zagraża całej Polsce. -“Woda, będąca dobrem powszechnym, powoli na naszych oczach staje się luksusem. Dostarczając ją mieszkańcom, jednocześnie dbamy o edukację, mając na celu oszczędzanie wody i przeciwdziałanie suszy. W tę edukacyjną paletę działań przedsiębiorstwa wpisuje się np. organizacja wydarzeń o charakterze konferencyjnym, które są miejscem wymiany myśli i doświadczeń. Niedawno spółka była współorganizatorem kongresu pn. “Jak zapobiec suszy”. Zaproszeni na konferencję prelegenci reprezentowali kilka ważnych instytucji, byli to m.in. Joanna Kopczyńska, zastępca prezesa Wód Polskich ds. zarządzania środowiskiem wodnym, Paweł Sałek, doradca prezydenta RP ds. klimatu, Artur Michalski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, Kazimierz Perek, dyrektor RDOŚ w Łodzi, mecenas Jędrzej Bujny, prawnik specjalizujący się w tematyce komunalnej, a także Tomasz Duda, dyrektor techniczny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skierniewicach. Zdaniem Kongresu było przedstawienie problemu zapobiegania suszy w różnych aspektach”. – mówi Maria Chilińska.  Redaktor kwartalnika dalej dopytuje o kwestie oszczędzania wody w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, wykorzystania ścieku oczyszczonego jako wody technologicznej oraz technologii turbiny wodnej jako projektu mającego wpływ na minimalizację kosztów i efekt ekologiczny.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92