2020.09.28 – naszemiasto.pl

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

naszemiasto.pl

28 Wrzesień 2020

Naszemiasto.pl w wydaniu z 28 września 2020r. zamieściło artykuł poruszający temat postępującej suszy oraz najnowszych technologii będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. do walki z nią. Woda, będąca dobrem powszechnym, powoli staje się luksusem. ZGWK dostarczając ją mieszkańcom jednocześnie dba o edukację ekologiczną, której główną ideą jest oszczędzanie wody oraz przeciwdziałanie suszy. Artykuł napisała prezes zarządu ZGWK Sp. z o.o. Pani Maria Chilińska. Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim to nowoczesny i zautomatyzowany obiekt, w którym zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu inżynierii środowiska. Jednym z nich jest wtórne wykorzystanie ścieku oczyszczonego w procesie technologicznym. Ściek oczyszczony na tomaszowskiej oczyszczalni charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami i z powodzeniem może być wtórnie wykorzystany w procesie oczyszczania. Do efektywnego oczyszczania ścieków oraz zapewnienia funkcjonowania każdej oczyszczalni niezbędne jest wykorzystanie dużych ilości czystej wody. Duże zużycie wody w procesie technologicznym w przypadku wykorzystania wody wodociągowej jest zjawiskiem niekorzystnym z uwagi na powstawanie dodatkowych ilości ścieków do oczyszczenia oraz koszty związane z pozyskaniem wody wodociągowej do procesu technologicznego. Zasadnym jest więc wykorzystanie ścieku oczyszczonego jako wody technologicznej. Pozyskana w ten sposób woda krąży w obiegu zamkniętym i nie generuje kosztów związanych z poborem wody wodociągowej. Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim to nowoczesny obiekt. Zastosowanie najnowszych technologii oczyszczania ścieków zapewnia bardzo dobre parametry ścieków oczyszczonych, które charakteryzują się wysoką stabilnością parametrów. Ściek oczyszczony z powodzeniem nadaje się tu do wykorzystania jako woda technologiczna. Wszędzie tam, gdzie w procesie technologicznym nie jest wymagane stosowanie wody wodociągowej wykorzystuje się więc wodę technologiczną. Wykorzystując ściek oczyszczony osiągamy szereg korzyści: 1. Minimalizacja kosztów związanych z wykorzystaniem wody wodociągowej. 2. Minimalizacja kosztów związanych z powstawaniem w procesie technologicznym dodatkowych ilości ścieków do oczyszczenia (w przypadku wody wodociągowej). 3. Uzyskujemy duży efekt ekologiczny poprzez zmniejszenie wykorzystania zasobów naturalnych. Innym przykładem jest mała elektrownia wodna (MEW) wybudowana w ramach realizacji projektu unijnego. Turbina wodna wykorzystuje wodę technologiczną do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni produkującego energię elektryczną z niekonwencjonalnego źródła energii, jakim są zasoby wodno-energetyczne odprowadzanych w sposób grawitacyjny oczyszczonych ścieków niesionych przez kolektor odprowadzający do rzeki. Zatem turbina wodna to nie tylko dodatkowe źródło energii zasilające obiekty oczyszczalni, ale kolejne wykorzystanie wody technologicznej. Kolejnym przykładem jest zakupiony, także w ramach tego samego projektu z unijnym dofinansowaniem, nowoczesny samochód do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z recyklingiem, czyli odzyskiem wody z czyszczonej kanalizacji. Nowe technologie pozwalają nam nie tylko na oszczędności w postaci zmniejszenia zużycie paliwa, uzyskania zmniejszenia efektu emisji gazów cieplarnianych CO2, oszczędzaniu na kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników, redukujemy ilość szlamów osadowych, ale także zmniejszaniu kosztów użycia wody pitnej potrzebnej w starym systemie do czyszczenia kanalizacji. Obecnie samochód z recyklingiem pozwala nam zaoszczędzić około 8 000 m3 wody pitnej rocznie. Ważne, że wodę do pompy ciśnieniowej samochód z recyklingiem pozyskuje z czyszczonego kanału. Nie traci czasu oraz paliwa na przejazdy związane z napełnieniem wodą czystą- pitną oraz opróżnieniem beczki na oczyszczalni ścieków. Ten kolejny przykład oszczędzania wody jest jednym z wielu działań spółki na rzecz środowiska. Dzisiaj już nie wystarcza edukacja z zakresu przeciwdziałania suszy, dzisiaj jest już czas na dobre przykłady.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92