2020.11.27 – Tomaszowski Informator Tygodniowy

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Tomaszowski Informator Tygodniowy

26 Listopad 2020

“Piątka za segregację”

Najnowsze wydanie Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego z 26 listopada 2020 r. zamieściło artykuł poświęcony kampanii  informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pt. “Piątka za segregację”. Kampania ma na celu utrwalenie poprawnego segregowania odpadów. PAPIER wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zaszyty, papier biurowy, kartony, torby papierowe. Nie wrzucamy: odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek, pieluch, podpasek, kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, zanieczyszczonego papieru, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych. SZKŁO wrzucamy: butelki po napojach i żywności, słoiki bez metalowych nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach. Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek i reflektorów, szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach, luster i szyb okiennych. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE wrzucamy: butelki z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, worki foliowe, kartony po mleku i sokach (TETRAPAK), puszki, folię aluminiową, opakowania po środkach czystości, kosmetykach. Nie wrzucamy: zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach i olejach plastikowych, zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego i gumy. BIOODPADY wrzucamy: resztki warzyw i owoców, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę. Nie wrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, impregnowanego drewna, mięsa, odchodów zwierzęcych, zużytych olejów jadalnych, płyt wiórowych i pilśniowych, leków. ODPADY ZMIESZANE wrzucamy: wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym lub zbieranym według innych zasad (jak np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony). PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) oddajemy: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, drewno i surowce lakierowane, farby i chemikalia, żarówki i świetlówki. Przeterminowane leki oddajemy do apteki posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW: odpady komunalne zebrane w sposób selektywny mogą być kierowane bezpośrednio do recyklerów, im większa ilość pozyskanych surowców wtórnych, tym w gminie powstaje mniejsza ilość strumienia odpadów zmieszanych, co gwarantuje niższe koszty gminy w procesie ich zagospodarowania w instalacjach komunalnych, surowce wtórne posiadają rynkową wartość uzależnioną od uzyskanego stopnia czystości. Ich sprzedaż przynosi wymierna korzyść gminom, gdyż nie przekłada się na mniejsze opłaty pobierane od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Skuteczna segregacja odpadów chroni środowisko naturalne.  
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92