2020.07.24- Tomaszowski Informator Tygodniowy

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Tomaszowski Informator Tygodniowy

24 Lipiec 2020

“Ścieki dają energię elektryczną”

Najnowsze wydanie Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego, opublikowało artykuł dotyczący zrealizowania kolejnej wielkiej inwestycji Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Jedną z inwestycji Projektu pn.: “Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” było wdrożenie instalacji Małej Elektrowni Wodnej, która pozyskuje rocznie dzięki spadkowi oczyszczonych ścieków 3000 kWh rocznie. “Wykorzystanie energii kinetycznej wody wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej oraz politykę energetyczną Polski, a do tego wykorzystanie takiej energii jest dużo mniej inwazyjne dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych. Turbina jest dodatkowym źródłem energii zasilającym obiekty oczyszczalni i umożliwia zabezpieczenie płynności pracy w przypadku przerw w dopływie energii od innych dostawców” – mówi prezes zarządu ZGWK Maria Chilińska. Kolejną inwestycją było dofinansowanie budowy suszarni osadu ściekowego przez Fundusz Spójności UE. Inwestycja ta, spowodowała mniejszą uciążliwość oczyszczalni pod względem zapachowym. Suszarnia zapewnia suszenie osadów, które dostarczane są z innych oczyszczalni o różnym składzie i zawartości suchej masy. Wartość tej inwestycji wyniosła ponad 10 mln zł. W dalszej części artykuł opisuje zakup samochodu specjalistycznego z hydrodynamicznym czyszczeniem kanalizacji  i jednoczesnym odzyskiem wody na kwotę 2.446,470 zł. “Samochód dodatkowo jest wykorzystywany do czyszczenia przepompowni i tłoczni ścieków zlokalizowanych na terenie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Pozwala na czyszczenie, mycie i udrożnianie kanałów o średnicy od 150 mm do 1800 mm. Przystosowany jest także do pracy w okresie zimowym, do temperatury -100C” – dodaje prezes Maria Chilińska. Uzupełnieniem tych drogich inwestycji było wdrożenie systemu GIS w zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną w spółce. Koszt instalacji wyniósł 167.034 zł, pomaga ZGWK w usprawnianiu codziennych operacji i zarządzaniu majątkiem spółki.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92