2021.10.21 – Przyłącz się, to gwarancja lepszego, zdrowszego jutra

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

"PRZYŁĄCZ SIĘ!"

To gwarancja lepszego, zdrowszego jutra

21 Październik 2021

„PRZYŁĄCZ SIĘ!” To gwarancja lepszego, zdrowszego jutra

To tylko kilka z wielu tragicznych wypadków, które miały miejsce w ostatnich latach. Ich przyczyną jest najczęściej brak wiedzy na temat tego, co znajduje się na naszych podwórkach, z czym wiąże się istnienie szamb na prywatnych posesjach. Nie zdajemy sobie sprawy, że szambo to „tykająca bomba”. Gromadzące się w nim gazy są łatwopalne i wystarczy mała iskra, aby doprowadzić do tragedii. Śmierć w szambie zwykle nie następuje poprzez utonięcie – następuje dużo wcześniej, kiedy to siarkowodór paraliżuje nasz układ oddechowy, prowadząc do niedotlenienia organizmu i uduszenia. W dzisiejszych czasach, erze komputerów, nowoczesnych samochodów i sztucznej inteligencji standardem powinno być godne życie, z szybkim dostępem do służby zdrowia, bezpieczne pod względem zdrowia i higieny. To może zapewnić między innymi wyeliminowanie nieszczelnych szamb (z których do gleby uwalniane są różne związki chemiczne, m.in. azotany i azotyny, które zwiększają m.in. ryzyko zachorowalności na nowotwory), poprzez pełne skanalizowanie miasta i podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej – jeżeli tylko pozwalają na to względy techniczne. W celu wprowadzenia tomaszowian w XXI wiek i umożliwienie im na skanalizowanie i podłączenie do wodociągu swoich nieruchomości Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. wziął sobie za cel budowę nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie i bezpiecznej infrastruktury technicznej. Korzystając z środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zrealizował Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach którego zmodernizował oczyszczalnię ścieków oraz wybudował ponad 100 km sieci. Natomiast w ramach Programu Operacyjnej Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wykonał Projekt pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”, co umożliwiło m.in. wybudowanie Małej Elektrowni Wodnej (MEW), zakupienie pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, ale także wybudowanie kolejnego 1 km sieci kanalizacyjnej i 0,69 km sieci wodociągowej. W tym czasie budowano także sieć kanalizacyjną z środków własnych. Większość mieszkańców Tomaszowa Maz. uzyskała możliwość podłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, w tym wybudowanej w ulicach: Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarskiej, Kopalnej i Sypkiej oraz do sieci wodociągowej w ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Kopalnej i Sypkiej. Jednak teraz to tomaszowianie muszą podjąć decyzję, czy chcą jeszcze tkwić w poprzednim wieku, czy też podejmą wysiłek w zakresie podłączania się do kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Niestety dla wielu osób podłączenie swoich nieruchomości do kanalizacji nie jest oczywistością. Tymczasem, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy na pobór wody i odprowadzanie ścieków zaś uprawnione organy mogą kontrolować realizację ww. przepisów. Nie można przy tym zapominać, że im większa będzie liczba podłączonych nieruchomości to większa gwarancja, iż koszty za ścieki i wodę będą stabilne i nie będą tak szybko rosły. To także sprawdzian i odpowiedzialność tomaszowian wobec swoich dzieci, kolejnych pokoleń oraz odpowiedzialność za środowisko i otaczającą nas przyrodę.

„Przyłącz się!”to hasło, pod którym już od lat Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. wzywa tomaszowian do podłączania się do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Spełnij swój obowiązek – podłącz swoją nieruchomość. Przyjdź i zapytaj, na pewno Ci pomożemy!

Zakład Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.  Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. (44) 724 22 92 wew. 104, 110, 218, 318.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92