2022.06.28 – „PRZYŁĄCZ SIĘ!” Nasze RAZEM DLA ŚRODOWISKA jest gwarancją lepszego, zdrowszego jutra

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

"PRZYŁĄCZ SIĘ!"

Nasze Razem dla środowiska to gwarancja lepszego jutra

28 Czerwiec 2022

PRZYŁĄCZ SIĘ! Nasze RAZEM DLA ŚRODOWISKA jest gwarancją lepszego, zdrowszego jutra.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. od lat aktywnie działa w celu zapewnienia nowoczesnej infrastruktury technicznej gwarantującej mieszkańcom miasta Tomaszowa Mazowieckiego dostarczanie czystej wody i odbiór ścieków ciekłych. W ostatniej perspektywie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zrealizował Projekt pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”, co umożliwiło, m.in. zakupienie pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, a także wybudowanie kolejnego kilometra sieci kanalizacyjnej i 0,69 km sieci wodociągowej. Dało to możliwość podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych, m.in. przy ulicach: Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarskiej, Kopalnej i Sypkiej oraz do sieci wodociągowej przy ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Kopalnej i Sypkiej. Zbliża się lato, piękna pogoda i wysoka temperatura. Letni sezon to niestety w ostatnich latach fale upałów, a wraz z nimi coraz dłuższe okresy suszy i w efekcie duże niedobory wody, zwłaszcza w płytkich studniach. Tymczasem ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. poprzez infrastrukturę wodociągową – obejmującą już 98 % miasta – zapewnia mieszkańcom stały dostęp do dobrej jakościowo wody (spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi), nadającej się do picia, nawet wprost z kranu.. Są jednak jeszcze mieszkańcy, którzy wzbraniają się przed podłączeniem swoich nieruchomości do miejskiego wodociągu i nadal korzystają z własnych ujęć wody. Woda ze studni zwykle nie ma dobrej jakości, a nawet posiada wiele zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu, które mogą się także nasilać w okresach ciepłych. Istnieje również ryzyko, iż w sposób niekontrolowany do wód w studniach mogą przenikać odcieki, np. z szamb (w szczególności betonowych, które już po kilku latach stają się nieszczelne) czy poprzez spływ powierzchniowy z pól zanieczyszczony nawozami sztucznymi i pochodzenia zwierzęcego. Dochodzić może do skażenia wody mikroorganizmami, bakteriami, np. Escherischia coli, enetrokokami kałowymi, bakteriami grupy coli. Wskaźniki chemiczne mogą odbiegać od norm, np. przekroczenie norm żelaza, zanieczyszczenie azotynami i azotanami. Także fizyczne wskaźniki takiej wody często pozostawiają wiele do życzenia, tj. występuje mętność, nieprzyjemny zapach czy smak wody. Zdarza się, iż przekroczenie norm pewnych związków powoduje przekroczenie innych wskaźników. Często także zła jakość wody nie jest zauważalna na pierwszy rzut oka. Długotrwałe spożywanie wody o parametrach przekraczających normy może zagrażać zdrowiu ludzi, w szczególności niemowląt, dzieci, osób starszych czy o obniżonej odporności.   Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w kwietniu bieżącego roku, za zgodą mieszkańców, przeprowadził program pilotażowy w części osiedla Ludwików. Program ten pozwolił sprawdzić jakość wody w studniach, z których korzystają tomaszowianie. Niestety przeprowadzone wyniki potwierdziły przekroczenia parametrów dotyczących ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, bakterii grupy coli czy Escherischia coli. Żadna z pobranych próbek wody nie spełniła warunków wody nadającej się do spożycia Tymczasem Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z  o.o. zapewnia dostęp do zdrowej wody i podejmuje działania, by miała ona jak najwyższą jakość. Dlatego od lat oprócz realizowania inwestycji związanych z infrastrukturą, prowadzi także akcje uświadamiające, mające na celu by jak największa liczba mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego podłączyła się do miejskiej sieci wodociągowej i korzystała ze zdrowej wody. Kampanie te mają na celu przekonanie tomaszowian, aby ją oszczędzać – nie tylko po przez zmniejszenie i racjonalne korzystanie z wody wodociągowej (np. nie podlewanie trawników w okrasach suszy, zakręcanie kranów podczas mycia zębów, korzystanie ze zmywarek, pralek i innych urządzeń minimalizujących zużycie wody), ale także retencjonowanie wody, korzystanie z wody deszczowej do podlewania trawników czy ograniczanie na swoich nieruchomościach powierzchni uszczelnionej (np. zabetonowanej czy pokrytej kostką brukową).

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w trosce o środowisko i zdrowie tomaszowian apeluje do mieszkańców, aby podłączali się do sieci wodociągowej i do systemu kanalizacji sanitarnej.  Nasze RAZEM DLA ŚRODOWISKA jest gwarancją lepszego, zdrowszego jutra.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92