2017.10.24- Ekolaur 2017 w Katowicach

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

ZGWK laureatem "Ekolaur 2017"

24 Październik 2017

ZGWK laureatem EKOLAUR 2017 w kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Ekolaur, to doroczna nagroda Polskiej Izby Ekologii, która od 2002 r. efektywnie promuje innowacyjne prace na rzecz ochrony środowiska w Polsce. We wtorek 24 października PIE, w katowickim kinoteatrze  Rialto zorganizowało Galę konkursu po raz XVI. Konkurs Ekolaury ma zasięg ogólnopolski i ma na celu promocję i prezentację najefektywniejszych działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, a skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które uzyskały szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. Kapituła oceniała zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji dla ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Środowiska. We wtorek przyznano 18 Ekolaurów i 7 wyróżnień. Nagrodzone zostały przedsiębiorstwa działające w branży komunalnej sektora odpadowego, wodociągowego, zielonych technologii i ochrony powietrza. W trakcie gali wręczone zostały także medale Polskiej Izby Ekologii „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”. Uroczystość wręczenia nagród została poprzedzona wręczeniem dyplomów Kotły Top Ten. Konkurs ten zorganizowany był przez PIE oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim został nagrodzony Ekolaurem 2017, otrzymał pierwsze miejsce w kategorii  gospodarka wodno-ściekowa. Nagrodę z rąk prezesa Polskiej Izby Ekologii Pana Czesława Śleziaka, odebrała prezes zarządu ZGWK Pani Maria Chilińska. Tomaszowska Spółka do konkursu zgłosiła największy Projekt w regionie łódzkim, pt.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. „Ekologia to nie ciężar. W Polsce zbyt często postrzega się działalność ekologiczną jako obciążenie dla przedsiębiorstwa. My konsekwentnie upominamy się o społeczną odpowiedzialność biznesu” – mówił Czesław Śleziak, szef Rady PIE. Po części oficjalnej w recitalu pt.: „Świat w Obłokach” wystąpiła Barbara Lubos, aktorka Teatru Śląskiego w Katowicach, przy akompaniamencie pianisty Adama Snopka.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92