2017.10.26- Ekostrateg 2017 w Zielonej Górze

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Ekostrateg 2017 dla ZGWK

26 Październik 2017

Ekostrateg 2017 dla Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

Podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w dniach 26-27 października w Zielonej Górze Zakład Gospodarki Wodno  – Kanalizacyjnej został uhonorowany nagrodą Ekostrateg 2017. Nagrodę odebrał wiceprezes zarządu Tomasz Wenecki. Nasze działania w zakresie osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego przy projekcie pt.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” zostały dostrzeżone przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej. W kongresie wzięło udział  blisko tysiąc przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki i administracji. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem “Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy”. Kongres składał się z 27 paneli dyskusyjnych, które obejmowały istotne kwestie dotyczące rozwoju ekonomicznego i społecznego. Spółka realizując  podstawowe zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w oparciu o działania proekologiczne na rzecz mieszkańców, dobrze wpisuje się w gospodarkę opartą na wiedzy.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92