2017.10.23- Inteligentny Rozwój w Rzeszowie

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

23 Październik 2017

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017 dla Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

W centrum konferencyjnym G2A Arena w Jasionce pod Rzeszowem, 23-24 października odbyło się II Forum Inteligentnego Rozwoju, którego tematem przewodnim był zrównoważony i inteligentny rozwój Polski w perspektywie unijnej 2014-2020. W debatach wzięli udział naukowcy, politycy, przedstawiciele samorządu i biznesu. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to prestiżowe wyróżnienie doceniające te podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustanną troską o przyszłość, wpisują się w podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju i nie wahają się podejmować nowych wyzwań. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, jako firma innowacyjna w swej branży, została uhonorowana wyżej wymienioną nagrodą, za Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Wzmocnienie pozycji ZGWK w województwie łódzkim, jako przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego wymaga ciągłego inwestowania w innowacyjność. Wyróżnienia odbierane za pracę włożoną w rozwój firmy są więc wyjątkowo cenne – są dowodem na dobrze obraną drogę rozwoju i podkreślają, jak istotnym w regionie łódzkim prekursorem innowacyjnych rozwiązań jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. W jednym z paneli dyskusyjnych zatytułowanym „Innowacje w gospodarce komunalnej – jak gminy radzą sobie z nowościami ?”, wzięła udział prezes zarządu ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim. Maria Chilińska w swoim wystąpieniu przedstawiła spółkę, jako firmę nastawioną na nowości technologiczne i innowacje w gospodarce komunalnej oraz na efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. Całość pierwszego dnia II Forum Inteligentnego Rozwoju, była zwieńczona uroczystą galą, prowadzoną przez znanego polskiego aktora i mentalistę, Łukasz Płoszajskiego. Nie brakowało trudnych do wyjaśnienia  i nieprzewidywalnych zabaw intelektualnych z udziałem uczestników.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92