2017.06.15- Dziennik Łódzki

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Dziennik Łódzki

Czerwiec 2017

Dlaczego ekologia?

W czerwcowym wydaniu Dziennika Łódzkiego, ukazał się artykuł o Zakładzie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. pt.: “Dlaczego Ekologia?”. Gazeta opisała realizację największego projektu inwestycyjnego pn. “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. ZGWK zapewniło poprzez projekt kolejnym kilkunastu tysiącom mieszkańców dostęp do kanalizacji, umożliwiając jednocześnie likwidację przeszło dwóm tysiącom przydomowych szamb. Tomaszów Mazowiecki uplasował się tym samym w czołówce innowacyjnych i ekologicznych gmin województwa łódzkiego, charakteryzujących się niemal stuprocentowym stopniem wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną, przekraczając o blisko 30% średnią wojewódzką. ZGWK nie poprzestaje na tego typu efektach – świadomie planuje i sukcesywnie realizuje działania mające na celu kształtowanie proekologicznego modelu społecznych zachowań wśród mieszkańców różnych środowisk i grup wiekowych, angażuje się w działania charytatywne i edukacyjne, bo ucząc i pomagając innym możemy wspólnie zmienić otaczającą nas rzeczywistość na lepszą, w każdej dziedzinie życia. Zakład współpracuje ze szkołami znajdującymi się na terenie miasta Tomaszowa Maz. i okolic w zakresie działalności dydaktycznej i kształtowania ekologicznych postaw młodzieży szkolnej w podejściu do środowiska naturalnego, jego ochrony i dbałości o jego przyszłość. W ramach współpracy organizowane są pokazy najnowszych technologii z zakresu inżynierii środowiska oraz prezentowane najnowocześniejsze metody oczyszczania ścieków. Zajęcia prowadzone są na terenie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej. W maju odbyło się osiem wycieczek z następujących szkół:
  • 6 wycieczek ze Szkoły Podstawowej nr 8, 120 uczniów z klas IV-VI,
  • 1 wycieczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. 26 uczniów z klas 2 i 3,
  • Gimnazjum z Jeżowa i Wąwału.
Młodzież została zapoznana z technologią oczyszczania ścieków oraz urządzeniami, na których jest ona realizowana. Prezentowane były również sposoby oczyszczania powietrza i walki z nieprzyjemnymi zapachami. Uczniowie zapoznali się z komputerowymi metodami sterowania procesem technologicznym, sposobami automatycznego zarządzania i monitorowania oczyszczalnią ścieków. Zaprezentowano również system monitoringu i automatycznego sterowania pracą reaktorów biologicznych. Uczniowie zwiedzili nowoczesne laboratorium fizykochemiczne badania ścieków i wody. Przedstawiono im najnowsze metody z zakresu gospodarki osadami. Każde spotkanie kończyło się rozdaniem materiałów informujących i edukujących poświęconych zagadnieniom ekologicznym i ochrony środowiska.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92