2018.01.15- Ekologia

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Ekologia

15 Styczeń 2018

“W zgodzie z naturą”.

15 stycznia opublikowany został dodatek pt.: “W zgodzie z naturą” do czasopisma “Ekologia”, Polskiej Izby Ekologii. PIE opisuje w nim laureata “Ekolaur 2017” Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, w kategorii : “Gospodarka wodno-ściekowa. W artykule możemy przeczytać o kształtowaniu trwałych postaw proekologicznych lokalnego społeczeństwa przez ZGWK. Poza codziennym świadczeniem usług z gospodarowaniem wodą i ściekami, głównym celem spółki jest polityka ekologiczna i społeczna. Miasto wraz z gminą Tomaszów Mazowiecki to tereny położone w malowniczej dolinie rzeki Pilicy, Wolbórki, Piasecznicy oraz rzeki Czarnej, otoczone przez rozległe kompleksy leśne Puszczy Pilickiej. O randze i wartości regionu świadczą liczne formy ochrony przyrody ustanowione w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego, obejmującego najcenniejsze tereny doliny rzeki Pilicy w województwie łódzkim. Dlatego też ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim, dostarczając usługi zapewniające bezpieczeństwo sanitarne ludności czy też realizując szereg inwestycji, dzięki którym 95% mieszkańców miasta ma dostęp do kanalizacji, a 98% do miejskiej sieci wodociągowej, zawsze kieruje się dbałością o stan środowiska naturalnego. Realizując swój największy projekt inwestycyjny pn.”Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, Zakład zapewnił kolejnym 15,5 tys. mieszkańców aglomeracji Tomaszów Mazowiecki dostęp do kanalizacji, umożliwiając jednocześnie likwidację aż 2300 szamb. Tomaszów Mazowiecki uplasował się tym samym w czołówce innowacyjnych i ekologicznych gmin województwa łódzkiego, charakteryzujących się niemal stuprocentowym stopniem wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną, przekraczając o blisko 30% średnią wojewódzką. Realizacja projektu to skok cywilizacyjny w zakresie zagospodarowania ścieków w aglomeracji tomaszowskiej, umożliwiający spełnienie wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska i ochrony wód. Korzyści zrealizowanego projektu to poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenie potencjału rozwoju gospodarczego aglomeracji tomaszowskiej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i wartości terenów, a przede wszystkim zachowanie i ochrona otaczającej Tomaszów unikatowej przyrody obszaru Natura 2000, rezerwatu Niebieskie Źródła, Spalskiego Parku Krajobrazowego. Zaawansowane technologicznie rozwiązania zostały wprowadzone na zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Szczególnym utrudnieniem był fakt, iż przez cały okres prac budowlanych obiekt pracował i także w tym czasie nie mógł zagrażać środowisku. Dzisiaj oczyszczalnia jest jednym z najnowocześniejszych obiektów w kraju, a zastosowane urządzenia i technologie sa na najwyższym światowym poziomie. “Każda zmiana, nawet w zakresie sposobu zagospodarowania  ścieków, może budzić niepewność. Dlatego też ZGWK wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, szczegółowo planując i konsekwentnie realizując liczne działania, które miały i mają na celu pomóc wszystkim mieszkańcom w zrozumieniu, w jaki sposób, poprzez swoje codzienne działania, mogą nie tylko zadbać o poprawę swojego bezpieczeństwa i jakości swojego życia, ale również mieć rzeczywisty wkład w ochronę środowiska naturalnego”. – mówi prezes zarządu ZGWK Maria Chilińska. Dwa kierunki działań ekologia i innowacyjność – wzajemnie się przenikają, wzbogacając i uzupełniając podstawową działalność Spółki.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92