2018.02.2- Forbes Diamenty

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Forbes diamenty 2018

2 Luty 2018

„Nowoczesność dla ekologii”.

2 lutego 2018 r. miesięcznik Forbes Diamenty opublikował artykuł pt.: „Nowoczesność dla ekologii”. Gazeta przedstawia Zakład Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. jako przedsiębiorstwo przyjazne przyrodzie oraz mieszkańcom miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Poszanowanie dóbr naturalnych, a także nieustanny rozwój na rzecz regionu to kluczowe zadania spółki. Unikatowe warunki przyrodnicze Tomaszowa Mazowieckiego wymagają szczególnego gospodarowania zasobami naturalnymi. W tak wymagającym otoczeniu został zrealizowany projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Miesięcznik opisuje, że nadrzędnym celem podczas realizacji projektu był rozwój zaawansowanej technologicznie i bezpiecznej infrastruktury technicznej, a w szczególności oczyszczalni ścieków. Dzięki inwestycji wzrósł poziom skanalizowania aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego i przekroczył 90%. Dzięki temu miasto uplasowało się w czołówce innowacyjnych i ekologicznych gmin województwa łódzkiego. – „Po modernizacji naszej oczyszczalni wypuszczana z niej woda jest czystsza od wody w samej rzece Pilicy. Dzięki inwestycji wzrósł poziom skanalizowania miasta z 74,8% do 95,4%. Oznacza to, że 15,5 tys. mieszkańców zyskało dostęp do kanalizacji, a miasto uplasowało się w czołówce innowacyjnych i ekologicznych gmin woj. łódzkiego, charakteryzujących się niemal stuprocentowym stopniem wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną, przekraczając tym samym o blisko 30% średnią wojewódzką” – miesięcznik przytoczył wypowiedź  prezes zarządu ZGWK Marii Chilińskiej. Na koniec artykułu gazeta wspomina, że nie do przecenienia są wymierne korzyści ekologiczne dzięki zrealizowanemu projektowi, a ich pozytywne dla regionu skutki będą widoczne przez kolejne dziesięciolecia.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92