2017.06.19- Kocham Tomaszów

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Kocham Tomaszów nr 1 - Informacje z życia miasta

19 Czerwiec 2017

Budowa kanalizacji i modernizacja tomaszowskiej oczyszczalni okiem przyrodnika.

Biuletyn “Kocham Tomaszów” w numerze pierwszym z 2017 roku, zamieścił artykuł przyrodnika Pana Jacka Tabora i Pani Małgorzaty Tabor opisujący jak nowoczesna oczyszczalnia może współgrać z otaczającą ją przyrodą i w niczym jej nie zagrażać. Największa w ostatnich latach tomaszowska inwestycja to nie tylko kilometry rur czy nowoczesna oczyszczalnia, ale również realizacja tych prac w trudnych, cennych i wrażliwych środowiskach tomaszowskiej przyrody. Wymagało to szczególnej dbałości o ochronę poszczególnych gatunków, siedlisk i cennych ekosystemów. Przedsięwzięcie ma niebagatelny wpływ na mnogość ekosystemów rzecznych wokół Tomaszowa (rzeki: Pilica, Wolbórka, Czarna, Piasecznica, rezerwat “Niebieskie Źródła”) czy wielu form ochrony przyrody (obszary Natura 2000: “Łąki Ciebłowickie”, “Niebieskie Źródła”, “Lasy Spalskie”, “Dolina Dolnej Pilicy”, rezerwat “Spała”). Podniesienie jakości wód gruntowych, powierzchniowych sprzyja regeneracji rzek , w których żyje wiele cennych i rzadkich gatunków zwierząt. Skanalizowanie Wąwału, osiedla Ludwików ograniczyło spływ zanieczyszczeń w kierunki chronionych krasowych wywierzysk. Dzięki zaangażowaniu inwestora, wszystkich firm wykonawczych, nadzoru przyrodniczego zakończono projekt pt.: “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, nie tylko bez strat w środowisku przyrodniczym, ale także z osiągnięciem celu ekologicznego jakim była ochrona zasobów wodnych regionu tomaszowskiego.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92