2018.03.20- Kocham Tomaszów

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Kocham Tomaszów - Informacje z życia miasta

20 Marzec 2018

“Milionowe dofinansowanie dla ZGWK!”.

“Kocham Tomaszów  – Informacje z życia miasta” w wydaniu Nr 1/2018 z 20 marca, zamieściło artykuł o dofinansowaniu najnowszego Projektu ZGWK pn.: “Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Ponad 8,5 mln zł trafi do miejskiej spółki, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie ocenił wniosek złożony przez ZGWK. Niebawem zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu. – “Każda dodatkowa złotówka dla naszego miasta cieszy. Musimy dbać o komfort życia mieszkańców już dziś, musimy myśleć o przyszłych pokoleniach. Nasze działania są i będą skoncentrowane na zapewnieniu bezpieczeństwa pod kątem dostępu do własnej wody oraz bezpieczeństwa energetycznego” – mówi prezydent Marcin Witko. W ramach projektu ZGWK odzyska zainwestowane pieniądze w wybudowaną suszarnię osadów ściekowych, wybuduje turbinę wodną do odzysku energii oraz wybuduje sieć zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarskiej, Kopalnej oraz Sypkiej. Zakupiony zostanie pojazd do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody oraz system GIS do zarządzania infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną. – “Ciągłe unowocześnianie oferowanych przez nas usług mieszkańcom, jak i samego zakładu jest niezmiernie istotne. Jesteśmy przedsiębiorstwem nowoczesnym, niemniej cały czas staramy się pozyskiwać zewnętrzne dofinansowanie na modernizację i rozbudowę naszych możliwości” – mówi Błażej Spychalski, prezes Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. Nowy prezes ZGWK podziękował pani Marii Chilińskiej, byłej prezes spółki za złożenie i pilotowanie tego nowego projektu. Koszt całego projektu wyniesie 17 617 212,75 zł brutto.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92