2016.12.20- Kocham Tomaszów

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Kocham Tomaszów nr 7

20 Grudzień 2016

“Efekt ekologiczny osiągnięty!”.

Lokalna gazeta “Kocham Tomaszów” w numerze 7 z 20 grudnia zamieściła dwa artykuły o ZGWK, pt.: “Efekt ekologiczny osiągnięty!” i “Nowe technologie drogą do obniżania kosztów”. “Kocham Tomaszów” opisał, że to co jeszcze dwa lata temu było nierealne stało się faktem. Efekt ekologiczny, który musiał być osiągnięty by nie zwracać wielomilionowej dotacji, został osiągnięty! Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. otrzymał potwierdzenie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt pt.: “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” od samego początku był dużym wyzwaniem. Obecny zarząd ZGWK otrzymał po poprzednikach trudne zadanie dokończenia projektu w bardzo krótkim czasie oraz jego rozliczenia w wyznaczonym terminie. Walka o sukces projektu zaczęła się w 2015 r., kiedy na dwóch (z siedmiu) kontraktach inwestycyjnych firmy budowlane realizujące tam prace ogłosiły upadłość i zeszły z placu budowy. Wielu obserwatorów przepowiadało, że nie uda się dokończyć inwestycji w planowanym terminie i trzeba będzie zwrócić unijną dotację. Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy ZGWK, władz miasta, firm budowlanych i samych mieszkańców – udało się osiągnąć sukces. Prezes ZGWK Pani Maria Chilińska podziękowała mieszkańcom za wyrozumiałość podczas budowy oraz współpracę: – “Chcemy podziękować tomaszowianom za ich wyrozumiałość podczas budowy oraz podjęcie współpracy, ponieważ poza osiągnięciem efektu rzeczowego projektu modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego, równie istotnym elementem było osiągnięcie efektu ekologicznego. W tym działaniu do akcji musieli się włączyć sami mieszkańcy aglomeracji, podłączając się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej”. Prezydent miasta Pan Marcin Witko, także podziękował mieszkańcom: -“Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na nasze apele i dzięki temu wspólnie możemy dążyć do poprawy czystości naszego środowiska. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w inwestycje, czyli pracownikom spółki oraz wykonawcom kontraktu. Nie byłoby tego sukcesu również bez wzorowej współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któremu również należą się słowa wdzięczności”.

“Nowe technologie drogą do obniżania kosztów”

Drugi artykuł opisuje zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków jak nowoczesne rozwiązania technologiczne zostały zastosowane, by chronić cenne przyrodniczo tomaszowskie obszary. Poszczególne procesy technologiczne w oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Maz. zachodzą w reaktorach biologicznych, którymi kieruje inteligentny, w pełni automatyczny układ sterowania. Pozwala on na dobieranie najbardziej optymalnych parametrów technologicznych (temperatura, czas) oraz odpowiedniej ilości substratów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. ZGWK planuje wdrożyć także, System Informacji Przestrzennej, który pozwala na monitorowanie stanu sieci dystrybucyjnych oraz dzięki temu szybciej reagować i zapobiegać powstawaniu poważnych awarii. Spółka w trosce o środowisko idąc cywilizacyjnym postępem, pragnie w najbliższej przyszłości zrealizować projekt turbiny wodnej do odzysku energii, która będzie elementem technologicznym odprowadzania oczyszczonych ścieków. Rozwiązanie to pozwoli na wprowadzenie znacznych oszczędności finansowych w przedsiębiorstwie, ale również zmniejszy zapotrzebowanie na energię. Wprowadzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań dzięki pozyskiwaniu bezzwrotnych form ich finansowania, ma na celu zmniejszenie opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Już przyszłoroczna taryfa zawiera minimalną podwyżkę dla mieszkańców. Cena wody pozostaje na niezmiennym poziomie 4,02 zł/m3, a opłata za ścieki wzrośnie o jedyne 2% tj. o 16 groszy, czyli 6,56zł/m3 netto.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92