2018.06.20- Kocham Tomaszów nr 2

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Kocham Tomaszów nr 2 - Informacje z życia miasta

20 Czerwiec 2018

„Tomaszów Mazowiecki będzie miał swoją małą elektrownię wodną”.

“Kocham Tomaszów – Informacje z życia miasta” w wydaniu z 20 czerwca opublikował na stronie 10 artykuł o małej elektrowni wodnej. Turbina jest jednym z elementów nowego projektu pn.: “Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim, realizowanym przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. Inwestycja pochłonie 17,6 mln zł, przy czym wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie 8,6 mln zł. Działania na terenie miasta powinny zostać ukończone przed 2020 r. Budowa małej elektrowni będzie kosztowała 525 532,24 zł. W ramach robót inwestycyjnych planuje się następujące działania:
  • Budowa kanału napływowego służącego do odprowadzania wody do turbiny (rurociąg elektrowni);
  • Instalacja Turbiny Kaplana wraz z osprzętem energetycznym: generatorem oraz transformatorem;
  • Instalacja kontenera, którego celem będzie ochrona przed warunkami atmosferycznymi instalacji elektrycznej;
  • Budowa przyłącza energetycznego.
Turbina Kaplana to odmiana turbiny śmigłowej, jej główną cechą jest możliwość zmiany kąta łopat w czasie pracy, a w efekcie także regulację otrzymywanej mocy i dużo większy zakres wysokich sprawności. Liczba łopat wirnika wynosi od 3 do 10. Mała elektrownia wodna należy do turbin reakcyjnych (naporowych), gdzie ciśnienie wody doprowadzonej do wirnika wyższe jest od ciśnienia atmosferycznego i maleje w trakcie przepływu przez przestrzenie między łopatkowe wirnika. Turbiny te wykorzystują energię ciśnienia wody oraz energię kinetyczną na energię mechaniczną ruchu obrotowego. Projektowana elektrownia wodna będzie elektrownią wykorzystującą spadek wody usytuowaną na rurociągu odprowadzającym oczyszczone ścieki z oczyszczalni. Pobór oczyszczonych ścieków przez elektrownię w ilości maksymalnie do 2 m3/s, będzie w całości poborem zwrotnym – po przejściu przez turbinę w formie czystej wody zostaną odprowadzone do Pilicy. W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji znajduje się oczyszczalnia ścieków. Skala oddziaływania planowanej inwestycji w fazie budowy i eksploatacji będzie znikoma i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Turbina będzie elementem technologicznym oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz. i nie zwiększy oddziaływania, które już występuje na analizowanym terenie. Woda wypływająca z małej elektrowni wodnej będzie miała prędkość ok. 1 m/s, co nie spowoduje silnych prądów wabiących dla ryb. Ryby więc nie będą wpływały do konstrukcji elektrowni. Budowa turbiny w fazie eksploatacji przyczyni się do oszczędności energii, ponieważ wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana przez urządzenia oczyszczalni ścieków. Mała elektrownia wodna to wyjątkowa instalacja w skali całego kraju. Zapewni zwiększenie potencjału Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej wśród firm tej branży. Przyczyni się do skoku cywilizacyjnego w zakresie zagospodarowania ścieków, oraz nie do przecenienia będą wymierne korzyści ekologiczne, a ich pozytywne skutki będą widoczne przez kolejne dziesięciolecia.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92