2017.04.24- Konferencja Wody Opadowe w Radomiu

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

XII Konferencja Wody Opadowe

24 Kwiecień 2017

XII Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne.

Jednym z prelegentów XII Konferencji  pt. „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne 2017” była prezes ZGWK – Maria Chilińska. Przedstawiła zagadnienie wód opadowych w oparciu o wiedzę prawno-ekonomiczną, ujmując jednocześnie temat w  ramy doświadczeń zawodowych. Podczas konferencji nie mogło zabraknąć prezentacji dotyczących pomysłu Radomia na świadome i zrównoważone gospodarowanie wodą opadową. – Pierwszym etapem projektu RadomKlima była ocena podatności miasta na zmiany klimatu. Radom jako pierwszy w kraju już zakończył proces weryfikacji. Istotne było wskazanie potencjału adaptacyjnego dla poszczególnych dzielnic miasta. Szczególnie ważne jest uwzględnienie w planowaniu inwestycyjnym systemu przyrodniczego. Większość działań zaproponowanych dla Radomia opiera się więc na błękitno-zielonej infrastrukturze, a wszystko po to, by obniżyć temperaturę i zniwelować zjawiska suszy czy powodzi. Drugiego dnia spotkania odbyła się sesja przygotowana przez redakcję „Zieleni Miejskiej”: „Fokus na zieleń, czyli jak efektywnie zarządzać wodami opadowymi w mieście”. W jej trakcie poruszono takie tematy, jak wady i zalety zielonych dachów, zrównoważone systemy gospodarowania wodą opadową, a także rola roślinności w zwiększeniu stopnia małej retencji czy też możliwości oszczędzania wody w skali mikro i makro. Dzięki tej sesji możliwa była wymiana spostrzeżeń pomiędzy dwiema różnymi, ale zazębiającymi się branżami. W ramach konferencji organizator – firma Abrys – przygotował dla uczestników warsztaty „Nowoczesna koncepcja odwodnienia terenów zurbanizowanych. Zapobieganie skutkom powodzi miejskich – strategia, koncepcja, realizacja”. Całość relacji wraz ze zdjęciami z Konferencji w Radomiu przeczytacie Państwo tu: www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/relacje-z-konferencji/pojedyncza-relacja/news/relacja-xii-konferencja-wody-opadowe-aspekty-prawne-ekonomiczne-i-techniczne/?utm_source=BAZA-NEWSLETTER-WSZYSTKIE-ZGODY&utm_campaign=408e72243a-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_24&utm_medium=email&utm_term=0_dbcd440ef5-408e72243a-63951881
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92