2017.03.13- naszemiasto.pl

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

naszemiasto.pl

13 Marzec 2017

“Razem dla środowiska”.

W najnowszym numerze lokalnej tomaszowskiej gazety “naszemiasto.pl” z 13 marca, ukazał się artykuł opisujący Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej jako firmę chroniącą podczas swoich inwestycji środowisko naturalne. Tomaszów Mazowiecki jest miastem, które jest otoczone kompleksami leśnymi, leży w dolinie rzeki Pilicy, Wolbórki, Piasecznicy i Czarnej.  Obszar ten obejmuje wyjątkowe elementy przyrody, m.in. Natura 2000 obejmująca Puszczy Pilickiej, lasów spalskich, czy unikatowy Rezerwat Niebieskich Źródeł. Unikatowe warunki przyrody Naszego regionu wymagają szczególnego gospodarowania zasobami naturalnymi. W tak wymagającym otoczeniu zrealizowany został projekt “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, który jest jedną z największych inwestycji miejskich realizowanych w woj. łódzkim. Jego nadrzędnym celem był rozwój zaawansowanej technologicznie i bezpiecznej infrastruktury technicznej, w szczególności oczyszczalni ścieków, nie tylko dla ochrony zdrowia mieszkańców i poprawy ich warunków życia, ale w znacznej mierze także dla ochrony środowiska naturalnego. W zmodernizowanej oczyszczalni ścieków zastosowano, nowoczesne i rzadko spotykane rozwiązania technologiczne. Proces oczyszczania ścieków bazuje na technologii osadu czynnego niskoobciążonego, obejmującej zintegrowane usuwanie związków węgla, azotu i fosforu na drodze biologicznej z możliwością eliminowania związków biogennych w niskich temperaturach. Realizacja projektu to skok cywilizacyjny w zakresie zagospodarowania ścieków w aglomeracji tomaszowskiej, umożliwiający spełnienie wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska i ochrony wód. Nie do przecenienia, są też wymierne korzyści ekologiczne, a ich pozytywne dla regionu skutki będą widoczne przez kolejne dziesięciolecia. Dotychczas Spółka wspomogła mieszkańców Tomaszowa w podłączeniu do kanalizacji. Mieszkańcy nie musieli szukać wykonawców robót ani poświęcać czasu na skomplikowane czynności administracyjne, gdyż obowiązki te na ich rzecz wykonała Spółka. Dodatkowo mieszkańcy mogli uzyskać dotacje do 50% kosztu budowy przyłącza i nie więcej niż 3 tys zł. Program ten był znaczna pomocą dla Tomaszowian i cieszył się ogromnym powodzeniem. Z tego powodu Spółka ponownie do niego przystąpi, gdy tylko WFOŚiGW w Łodzi uruchomi kolejny nabór w 2017 roku. Drogi mieszkańcu! nie zwlekaj, przyłącz się do nowej kanalizacji sanitarnej. Zadbaj o własną wygodę, finanse i bezpieczeństwo swoich najbliższych oraz zatroszcz się, o otaczające Cię piękno tomaszowskiej przyrody!

Maria Chilińska

Prezes Zarządu ZGWK

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92