2018.03.28- naszemiasto.pl

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

naszemiasto.pl

28 Marzec 2018

„Innowacyjne technologie ZGWK – w trosce o ekologię”.

Nasze miasto w wydaniu z 28 marca 2018 r. opublikowało artykuł o najnowszym projekcie realizowanym przez Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. Gazeta opisuje, że Tomaszów Mazowiecki to miasto, którego ogromnym walorem jest położenie i otaczająca przyroda. Leży w malowniczej dolinie rzeki Pilicy, Wolbórki, Piasecznicy oraz rzeki Czarnej i otoczone jest przez rozległe kompleksy leśne, m.in. Puszczy Pilickiej, lasów spalskich. Dalej możemy przeczytać, że w tak wymagającym otoczeniu realizowany będzie wkrótce przez ZGWK, najnowszy Projekt pn.: „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie ocenił wniosek złożony przez tomaszowską spółkę. Koszt całego projektu wyniesie 17 617 212,75 zł brutto, a ponad 8,5 mln trafi do zakładu. „Każda dodatkowa złotówka dla naszego miasta cieszy. Musimy dbać  o komfort życia mieszkańców dziś, ale również już dziś, musimy myśleć o przyszłych pokoleniach. Nasze działania są i będą skoncentrowane na zapewnieniu bezpieczeństwa pod kątem dostępu do własnej wody oraz bezpieczeństwa energetycznego”mówi Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. W ramach projektu budowana będzie: Suszarnia osadów ściekowych – instalacja zapewnia jednoczesne suszenie osadów pochodzących z różnych oczyszczalni ścieków powiatu o różnym składzie oraz o różnej zawartości suchej masy powyżej 15% s.m. W trakcie procesu możliwy jest kilkunastoprocentowy odzysk ciepła. W czasie pracy suszarni utrzymywane jest w niej podciśnienie, co zapobiega powstawaniu odorów i emisji zanieczyszczeń. Jest to nowoczesna technologia, co do uzyskania pożądanego poziomu higienizacji osadów i bezpiecznego produktu dla ludzi i środowiska, która może być wykorzystana energetycznie i przyrodniczo. Turbina wodna do odzysku energii – będzie produkowała energię elektryczną z niekonwencjonalnego źródła energii, jakim są zasoby wodno-energetyczne odprowadzanych w sposób grawitacyjny oczyszczonych ścieków niesionych przez kolektor odprowadzający. Energia potencjalna wody zgromadzona poprzez istnienie znacznej różnicy wysokości między źródłem zrzutu a ujściem oczyszczonych ścieków do rzeki będzie zamieniana na prąd elektryczny i doprowadzana do istniejącej infrastruktury energetycznej za pomocą nowoprojektowanego przyłącza elektroenergetycznego. Sieć zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków – wykonanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych wraz z odgałęzieniami bocznymi dla obszaru osiedla Ludwików w Tomaszowie Mazowieckim – etap IV – ul. Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarska, Kopalna, Sypka na działkach ewidencyjnych: 196, 220, 234, 249, 261, 282, 274 obręb nr 20 na działce ewidencyjnej 616 obręb 21 oraz na działce ewidencyjnej 180 obręb 22. W ramach projektu zakupiony zostanie: Pojazd do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji – samochód będzie charakteryzował się najnowocześniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi w zakresie technologii recyklingu wody. Posiada możliwość do ciśnieniowego udrażniania rurociągów kanalizacji sanitarnej. W procesie czyszczenia rurociągów znacznie większa ilość wody będzie wtłaczana pod dużym ciśnieniem do kanalizacji, następnie ścieki wraz z zanieczyszczeniami będą wysysane przez podciśnienie do zbiornika urządzenia. System GIS – Geograficzny System Informacji jest narzędziem, które pomoże ZGWK w zarządzaniu usługami wodno-kanalizacyjnymi. Przedsiębiorstwo użyje tej technologii do zintegrowania wszystkich rodzajów informacji i aplikacji z geograficznymi komponentami w jeden spójny system. W trakcie podejmowania decyzji o modernizacji i projektowaniu nowej sieci wod-kan, GIS będzie wykorzystywany do analizowania informacji powiązanych z projektami, pozwoleniami oraz pracami konstrukcyjnymi administratorów poszczególnych sieci. Zakład wykorzysta GIS do usprawnienia codziennych operacji i do zarządzania swoim majątkiem. „Wzmocnienie pozycji ZGWK w województwie łódzkim, jako przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego wymaga ciągłego inwestowania w innowacyjność i nowe technologie przyjazne środowisku naturalnemu. Otrzymanie dofinansowania na Projekt pn.: „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” – jest dowodem na dobrze obraną drogę rozwoju i podkreśla, jak istotnym prekursorem w regionie łódzkim innowacyjnych rozwiązań jest nasze przedsiębiorstwo. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru objętego inwestycją i skoku cywilizacyjnego miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Nie do przecenienia są też wymierne korzyści ekologiczne, a ich pozytywne skutki dla regionu będą widoczne przez kolejne dziesięciolecia” – przekonuje prezes ZGWK Błażej Spychalski.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92